Rubriky
Infrastruktura

Zprůjezdnění jednosměrné ul. Schwarzova

V září tohoto roku jsme se rozhodli, že se pokusíme o zprůjezdnění ulice Schwarzova pro cyklisty v obou směrech. Ulice Swarzova byla na náš podnět zprůjezdněna, což nám udělalo velikou radost. Úspěšnou komunikaci s úřady přikládáme pro zájemce níže.

DSC00077 DSC00076 DSC00075

————-

ŽÁDOST O ZPRŮJEZDNĚNÍ SCHWARZOVY ULICE

V Plzni dne 10.9.2014

Věc: Žádost o zprůjezdnění Schwarzovy ulice v obou směrech pro cyklisty

Vážení,

Jsem občanem města Plzně a často používám, stejně jako stovky spoluobčanů, k pohybu po našem městě, jízdní kolo. To je ekologickým způsobem dopravy a nemá negativní vlivy na své okolí, zejména exhalace a nevyžaduje nadměrný zábor veřejného prostranství pro své parkování, jako je tomu v případě automobilové dopravy.

Kvituji s povděkem, že na Borech je ze strany samosprávy věnována městské cyklistice pozornost. Můj následující návrh směřuje k dalšímu postupnému zlepšování tohoto stavu. Bohužel řada ulic v městském obvodě Plzeň-Bory je jednosměrných a pro cyklisty v druhém směru omezujících. Jsme tak často nuceni sesednout z kola a tlačit jej po chodníku, když nechceme porušovat předpisy. Přesto si myslím, že na této komunikaci je možný současný provoz cyklistů a automobilů, jako je tomu například v centru v ulicích Goethova, Františkánská, Roosveltova a nově i Resslova. Například v Praze je šestnáct kilometrů jednosměrných ulic, kde je možný pohyb cyklistů v protisměru (a to včetně Karlína) — ale ve Vídni je to dokonce 12x více.

Při svém pravidelném dojíždění do práce na kole jsem jednoho dne narazil na nově zavedenou jednosměrku v ulici Schwarzova (mezi Hvězdou a Brožíkovou ul.), jejíž zprůjezdnění  považuji za možné a vedoucí ke zkvalitnění a většímu bezpečí cyklistické dopravy v těchto místech.

  • Ulice je dostatečně široká, prostorná a přehledná ulice, zároveň rovná a relativně krátká (cca 130m). Rychlost je omezena na 30 km/h. Je zde možnost parkování aut mimo vozovku, podle doporučení, která mají v Rakousku (u nás toto, pokud je mi známo, není řešeno oficiální metodikou) je dost místa pro auto i cyklistu vedle sebe (ulice široká min. 5 metrů, rychlost omezená na 30km/h a provoz méně než 100 aut za hodinu).
  • Z pohledu cyklistů se jedná o strategickou komunikace mezi sukovou (Area Bory, univerzita, apod.) a centrem, navíc v celá ulice vedena jako doporučená cyklotrasa v cyklistickém generelu na Plzeňském GISu, Zároveň souběžná s Klatovskou, takže cyklisté se mohou vyhnout tomuto exponovanému průtahu a tím je provoz bezpečnější pro všechny jeho účastníky.
  • Ulice (např. Družstevní a Hruškova), kterou teď musejí cyklisté jednosměrku objíždět, jsou (i když ve správném směru) výrazně méně bezpečné pro cyklisty i automobilisty – úzké a méně přehledné, nemožnost předjetí autem a nepřehledné křižovatky.
  • Pro větší bezpečnost je ulice dostatečně široká pro vyznačení cyklopruhu či piktokoridoru vodorovným dopravním značením.
  • Dle mých informací byl jednosměrný provoz zřízen na žádost místních obyvatel za účelem jeho zklidnění. Cyklistická doprava jistě nemůže být brána za hlučnou či obtěžující.

Proto Vás tímto žádám, abyste prověřili možnosti zobousměrnění Schwarzovy ulice pro cyklisty, jak to umožňují platné zákonné normy. Náklady jsou zanedbatelné, jde jen o dvě dodatkové tabulky a v ideálním případě vyznačení piktokoridoru na povrch vozovky, příklad ulice Resslovy ukazuje na bezproblémovost tohoto kroku.

Pokud to bude možné, prosím o zprůjezdnění co nejdříve.

Daniel Soutner

člen iniciativy Plzeň na kole

————-

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O ZRPŮJEZDNĚNÍ

V Plzni dne 17.10.2014

Zprůjezdnění Schwarzovy ulice v obou směrech pro cyklisty

Vážený pane,

ÚMO Plzeň 3 předal 30.9.2014 Správě veřejného statku města Plzně Vaši žádost o zprůjezdnění Schwarzovy ulice pro cyklisty v obou směrech. Podle Generelu cyklistických tras města Plzně je Schwarzovou ulicí vedena obousměrná cyklistická trasa v hlavním dopravním prostoru a proto Správa veřejného statku města Plzně požádala 10.10.2014 Odbor dopravy Magistrátu města Plzně o stanovení dopravního značení, které by legalizovalo obousměrný pohyb cyklistů. Pokud OD MMP (po vyjádření Policie ČR) změnu dopravního značení stanoví, SVSMP zajistí jeho osazení.

Spozdravem

Ing. Ondřej Vohradský

vedoucí úseku koncepce a dopravního inženýrství