Rubriky
Infrastruktura

Žádost o zprůjezdnění jednosměrek Sladkovského, Táborská, Úslavská a Farského

V únoru tohoto roku jsme se pokusili o zprůjezdnění několika jednosměrných ulic pro cyklisty v obou směrech. Konkrétně se jednalo o ulice Sladkovského, Táborská, Úslavská a Farského. Bohužel naší žádosti něbylo vyhověno, a tak tyto ulice zůstávají nadále průjezdné pro cyklisty jen v jednom směru. Žádost o zprůjezdnění těchto jednosměrek přikládáme pro zájemce níže.

—–

ŽÁDOST O ZPRŮJEZDNĚNÍ JEDNOSMĚREK

V Plzni dne 5.2.2014

Věc: Žádost o zprůjezdnění jednosměrných ulic v obou směrech pro cyklisty

Vážení,

jsem občanem města Plzně a často používám, stejně jako stovky spoluobčanů, k pohybu po našem městě, jízdní kolo. To je ekologickým způsobem dopravy a nemá negativní vlivy na své okolí, zejména exhalace a nevyžaduje nadměrný zábor veřejného prostranství pro své parkování, jako je tomu v případě automobilové dopravy.

Kvituji s povděkem, že na Slovanech je ze strany samosprávy věnována městské cyklistice největší pozornost ze všech obvodních radnic. Můj následující návrh směřuje k dalšímu postupnému zlepšování tohoto stavu. Bohužel řada ulic v našem městském obvodě Plzeň-Slovany je jednosměrných a pro cyklisty v druhém směru omezujících. Jsme tak často nuceni sesednout z kola a tlačit jej po chodníku, když nechceme porušovat předpisy. Přesto si myslím, že šířka těchto komunikací umožňuje současný provoz cyklistů a automobilů, jako je tomu například v centru v ulicích Goethova, Františkánská a Roosveltova. Pro zajímavost, v Praze je šestnáct kilometrů jednosměrných ulic, kde je možný pohyb cyklistů v protisměru (a to včetně Karlína) — ale ve Vídni je to dokonce 12x více.

Při svých cestách jsem narazil na následující jednosměrky, jejichž zprůjezdnění  považuji za možné a vedoucí ke zkvalitnění cyklistické dopravy.

  • Ulice Sladkovského (od Slovanské třídy po Koterovskou ulici). Jde o logické pokračování cesty vedoucí od pivovaru, resp. z Lobezské ulice a první části Sladkovského. Řešením by bylo „Vyhrazení jízdního pruhu“ pro cyklisty, který by vedl po tramvajovém pásu. Stejně jako je to řešeno např. v Praze, v ulici Jindřišská.
  • Příjezdové ulice v okolí TJ Lokomotiva Táborská a Úslavská.  Často jsou využívány k dojetí k hale TJ Lokomotivy a nedalekého bazénu, kam lidé směřují za sportem. Jejich šířka je dle mého soudu dostatečná ke zprůjezdnění pro kola v druhém směru. Taktéž automobilový provoz v těchto ulicích není tak frekventovaný.
  • Ulice Farského (s výjezdem na Slovanskou třídu). Jedná se o jednu z přístupových cest k cyklostezce podél řeky. Opět se domnívám, že je šířka dostatečná.

Proto Vás tímto žádám, abyste prověřili možnosti zobousměrnění jednosměrných, výše uvedených ulic na Slovanech pro cyklisty, jak to umožňují platné zákonné normy.

Za kladné vyřízení této žádosti předem děkuji.

Ing. Jiří Konečný

člen iniciativy Plzeň na kole