Spolek Plzeň na kole fandí jízdnímu kolu coby (přinejmenším) rovnoprávnému prostředku individuální dopravy ve městě a zasazuje se o lepší podmínky pro městskou cyklistiku.

Vznikli jsme v září 2012 jako iniciativa a převzali pořádání cyklojízd od občanského sdružení Děti Země. V roce 2017 jsme se z iniciativy přeměnili na zapsaný spolek.

Plzeň na kole spoluvytváří komunitu lidí, kteří po Plzni jezdí na kole (nebo koloběžce, elektrokoloběžce, jednokolce, …). Jestli se podaří malými či většími kroky zlepšovat bezpečnost a pohodlí městských cyklistek a cyklistů v Plzni, nebude tu spolek nadarmo. Našimi méně viditelnými činnostmi je dlouhodobá komunikace s úřady, policií a představiteli města ohledně budování infrastruktury a zohledňování cyklistů v každodenním provozu.

Kam míříme:

 • Usilujeme o kvalitnější a bezpečnější cyklo infrastrukturu v Plzni
 • Podporujeme každodenní cyklodopravu
 • Propojujeme městské cyklisty
Tým Plzně na kole (nekompletní)

Usilujeme o kvalitnější a bezpečnější cyklo infrastrukturu v Plzni

Chceme, aby městská cyklistika v Plzni byla plnohodnotnou a samozřejmou alternativou k osobní automobilové dopravě a přirozenou součástí systému udržitelné dopravy. Prosazujeme lepší provázanost pěší, cyklistické a hromadné dopravy. Města s fungující cyklistickou a pěší infrastrukturou jsou čistší, zdravější, bezpečnější. A živější.

Čím se Plzeň na kole zabývá?

 • Dáváme podněty pro zdokonalování plzeňské infrastruktury, k řešení nebezpečných či nedomyšlených míst
 • Prosazujeme budování chybějících úseků a propojování tras
 • Motivujeme zaměstnavatele k podpoře cyklodopravy u svých zaměstnanců
 • Komunikujeme s městem a dalšími organizacemi řešícími dopravu
 • Dlouhodobě diskutujeme s politiky, připomínáme jim jejich sliby
 • Komunikujeme s cyklokoordinátorkou při Magistrátu města Plzně
 • Připomínkujeme plánování dopravy – cykloobousměrky, cyklopruhy, přednostní stání na semaforech, stojany u úřadů a škol

Podporujeme každodenní cyklodopravu

Usilujeme o to, aby v Plzni usedalo na kolo co nejvíce lidí. Aby kolo mohlo být pro kohokoliv z nás běžnou součástí městského života a každodenní dopravy po městě. Ukazujeme, že pohyb na kole může být bezpečný, radostný a rychlý. Pracujeme na tom, aby takovým skutečně byl.

Co spolek Plzeň na kole dělá?

 • Informujeme veřejnost o přínosech městské cyklistiky
 • Přinášíme dobré příklady z cyklisticky pokročilejších měst a zemí
 • Motivujeme Plzeňany a obyvatele okolních obcí k běžnému ježdění do práce, do školy, za službami, sportem i zábavou na kole
 • Usnadňujeme orientaci novinkami, cyklomapou a vyhledávačem tras na našem webu

Propojujeme městské cyklisty

Udržujeme kontakty s celou cyklistickou komunitou a šíříme v ní informace o cyklo-dění v Plzni. Za partnery považujeme obyvatele města Plzně i okolních obcí, bez ohledu na to, jestli na kole jezdí, nejezdí nebo se na to chystají. A také představitele Plzně a jejích městských částí, kteří svými rozhodnutími ovlivňují budoucnost města.

Kde můžete Plzeň na kole potkat?

 • Organizujeme akce – Cyklojízdy, Cyklodílny, Cyklopromítání, výzvu Do práce na kole
 • Diskutujeme s veřejností, sbíráme podněty ke zlepšení podmínek městské cyklistiky
 • Spolupracujeme a propojujeme aktivity cyklisticky zaměřených spolků a služeb – sdílená kola, koloběžky, další organizace i jednotlivci
 • Komunikujeme s cykloorganizacemi v dalších městech v ČR i zahraničí
 • Informujeme vás o cyklo-dění přes web, newsletter, sociální sítě, média