Rubriky
Cyklojízdy Komunikace s městem

Zveme nově zvoleného primátora Plzně na cyklojízdu

Na podzim 2014 se obměnilo vedení města Plzně. Nezaháleli jsme a oslovili jsme nového primátora Martina Zrzaveckého a jménem iniciativy Plzeň na kole jsme ho pozvali na plzeňskou jarní cyklojízdu 2015. Pan primátor naše pozvání s díky přijal a tak pokud mu to čas dovolí, můžeme se na příští cyklojízdě těšit na historicky první účast primátora Plzně na plzeňské cyklojízdě. Celé znění našeho dopisu panu primátorovi a jeho následnou odpověď si můžete přečíst níže.

——–

DOPIS PRIMÁTORU MĚSTA PLZNĚ MARTINU ZRZAVECKÉMU

Plzeň 9. 11. 2014

Vážený pane primátore města Plzně, Martine Zrzavecký,

po dlouhé době má Plzeň primátora z řad sociální demokracie, která ve své světlé minulosti usilovala o modernizaci města a o společenský prospěch, který vyplýval z promyšlených koncepcí, které se vyznačovaly úsilím vytvořit z Plzně kultivované moderní město. Navazujete na práci Luďka Pika, Vašeho sociálně demokratického primátorského předchůdce, za jehož primátorství bylo v Plzni zřízeno elektrické osvětlení, rozvody vody, byla rozšířena kanalizační síť, 35% rozpočtu města šlo na rozvoj školství, zdravotnictví a sociální péče, za 16 let starostování Luďka Pika bylo postaveno v Plzni 2552 obecních bytů, byly vybudované Městské lázně, které byly v té době nejmodernější svého druhu ve střední Evropě. A dalo by se pokračovat dále.

Luděk Pik, měl jasnou vizi moderního města, pro niž se neváhal osobně angažovat a prosazovat ji. Tento původně holičský učeň, byl bezesporu mužem na svém místě, což dokazuje i to, že po 75 letech můžeme jeho dílo ocenit jako moderní a nadčasové, v mnoha případech stále funkční.

V článku v Plzeňském deníku ze dne 6. 11. 2014 hovoříte o tom, že jste připraven město rozvíjet a posouvat dále. Hned v následující replice se ale píše, že jste do práce jako náměstek jezdil vlastním autem a nehodláte prý na tom nic měnit ani jako primátor. Nová doba přináší nové výzvy. Sám jistě víte, že nárůst automobilové dopravy a s ním spojené negativní důsledky jsou jedním z nejpalčivějších současných problémů Plzně. S podobnými se potýkají i jiná evropská velkoměsta, znatelný rozdíl v chování jejich zastupitelů je ale v tom, že tito pro rozvoj alternativních způsobů dopravy vytvářejí svým politickým vlivem nejen patřičné podmínky, ale neváhají je při dopravě do zaměstnání využívat a kombinovat. Verba docent, exempla trahunt.

Přestože v článku hovoříte o kalendáři, který je plný schůzek, dovolujeme si Vás jménem iniciativy Plzeň na kole pozvat na tradiční Plzeňskou jarní cyklojízdu a budeme rádi, pokud si společně s námi uděláte čas na cykloprojížďku městem, případně velmi uvítáme zapojení Vás i ostatních zastupitelů a pracovníků Magistrátu města Plzně do kampaně Do práce na kole. Věříme, že jako demokraticky zvolený zastupitel obce chcete i Vy budovat moderní a nadčasovou Plzeň, město, o němž i po 75 letech bude možné říci, že stojí na dobrých základech všeobecného sociálního prospěchu svých občanů. Na takových základech, které občany města nebudou otravovat hlukem, přeplněnými ulicemi dýmajících a parkujících aut na asfaltových autostrádách, které nemilosrdně pitvají město. Domníváme se, že zastupitel města, neřku li primátor, by měl jít osobním příkladem v prosazování trvale udržitelných vizí rozvoje města. Verba docent, exempla trahunt.

Přejeme Vám ve Vašem funkčním období mnoho odhodlání nepodléhat dočasným a pomíjejícím zájmům, ale naopak nalézat dostatek odvahy a trpělivosti při prosazování takových projektů, které bude moci budoucnost Plzně označit za nadčasové, moderní a vizionářské. Osobní příklad je pro toto nezbytnou samozřejmostí.

PS: Pokud nemáte kolo, rádi Vám ho zapůjčíme.

Za iniciativu Plzeň na kole

s pozdravem

Jiří George Konečný

——–

ODPOVĚĎ PRIMÁTORA MĚSTA PLZNĚ MARTINA ZRZAVECKÉHO

Plzeň 25. 11. 2014

Vážený pane inženýre,

děkuji Vám za dopis a děkuji i za Vaše slova o primátorovi Luďku Pikovi. Jak píšete, byl to bezesporu muž na svém místě. V životě města Plzně skutečně zanechal velmi výraznou stopu a za jeho dlouholetého působení ve funkci primátora došlo k jejímu nevídanému rozvoji. V tomto smyslu je tedy na co navazovat a pro mě osobně je i vzorem, jak dobře spravovat a rozvíjet město.

Pozvání na tradiční Plzeňskou jarní cyklojízdu velice rád přijímám, ale vzhledem k očekávanému časovému vytížení Vám však nemohu prozatím plně zaručit svou účast.

Děkuji za pochopení a přeji Vám i iniciativě Plzeň na kole, kterou považuji za příkladný projekt, úspěšné a inspirující působení.

S pozdravem

Martin Zrzavecký

primátor města Plzně