Rubriky
Tiskové zprávy

Zpráva o činnosti iniciativy Plzeň na kole v roce 2014

Iniciativa Plzeň na kole oslavila tento podzim svoje dvouleté výročí fungování. V následujícím textu stručně shrnujeme podstatnější aktivity iniciativy za uplynulý rok 2014.

I v tomto roce jsme se svými aktivitami snažili naplnit cíle naší iniciativy, tedy usilovat o vytvoření takových podmínek, díky nimž se městská cyklistika v Plzni stane plnohodnotnou a samozřejmou alternativou k osobní automobilové dopravě.  Takových podmínek, které zjednoduší kombinaci využití hromadné dopravy a dopravy osobní nemotorové. Města, která o takový stav usilují, jsou městy čistšími, zdravějšími, bezpečnějšími a živějšími. Přečtěte si více o poslání iniciativy Plzeň na kole.

 

USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY:

CYKLOJÍZDY

Cyklojízdy jsou svátkem městské cyklistiky v mnoha zemích světa. Jde o oslavu jízdy na kole, ale také o poklidnou formu protestu jak vyjádřit nespokojenost s naplňováním potřeb cyklistek a cyklistů ve městech. Iniciativa Plzeň na kole pořádala v roce 2014 dvě plzeňské cyklojízdy.

Velká jarní cyklojízda 2014

Velká plzeňská jarní cyklojízda 2014 překonala rekord v účasti všech předchozích cyklojízd, účastnilo se jí na čtyři sta cyklistů, cyklistek, koloběžkařů a koloběžkařek. Prohlédněte si fotografie z jarní cyklojízdy.

Velká podzimní cyklojízda 2014

Velké plzeňské podzimní cyklojízdy 2014 se účastnilo asi na tři sta cyklistů, cyklistek, koloběžkařů a koloběžkařek. Prohlédněte si fotografie z podzimní cyklojízdy.

 

DO PRÁCE NA KOLE

Na jaře 2014 jsme společně s Centrem pro životní prostředí a zdraví organizovali již druhý plzeňský ročník kampaně „Do práce na kole”. Cílem akce je propagovat městskou cyklistiku jako součást zdravého a moderního životního stylu, který pomáhá zlepšit kondici lidí, ale také omezuje znečišťování ovzduší měst výfukovými zplodinami automobilů a oživuje městské ulice. Během této kampaně jezdilo v Plzni celý měsíc 263 účastníků v 81 týmech. Oproti loňskému roku jsme tak zaznamenali nárůst jak v počtu účastníků, tak i v počtu týmů, což nás velmi těší. Čtěte více o „Do práce na kole“.

 

CykloKINO

V rámci květnové kampaně „Do práce na kole“ jsme v Zach’s Pubu zorganizovali promítání filmu „Lidský rozměr“. Promítání se účastnily dvě desítky diváků. Čtěte více o filmu Lidský rozměr.

 

CykloDÍLNY

V říjnu jsme v rámci akce PARKing Day zorganizovali cyklodílnu, během které jsme radili zájemcům, jak si opravit kolo, nebo jsme s opravou přímo pomohli. Prohlédněte si fotky z CYKLOdílny.

 

KOMUNIKACE S PŘEDSTAVITELI MĚSTA PLZNĚ

Po komunálních volbách jsme se začali zajímat, jak se nové vedení města Plzně staví k městské cyklistice a jejímu rozvoji. Pozvali jsme nového primátora města Plzně Martina Zrzaveckého na nadcházející jarní cyklojízdu 2015. Přečtěte si naši pozvánku. Současně si domlouváme schůzku s novým náměstkem pro dopravu, Ing. Petrem Náhlíkem. Na schůzce s panem Náhlíkem bychom rádi prodiskutovali současný stav a plánovaný rozvoj cykloinfrastruktury v Plzni během jeho funkčního období. Jak probíhala komunikace s předchozím vedením města Plzně, náměstkem pro dopravu Miloslavem Šimákem, si můžete osvěžit zde.

 

SNAHA O ZPRŮJEZDNĚNÍ JEDNOSMĚREK

V roce 2014 jsme požádali městské obvody o zprůjezdnění několika jednosměrek pro cyklisty. Na naší žádost byla zobousměrněna ulice Schwarzova, zatímco zoboursměrnění ulic Sladkovského, Táborská, Úslavská a Farského bylo zamítnuto. Více se o zobousměrňování dozvíte na našem webu v rubrice Zprůjezdňování jednosměrek.

 

KOMUNIKACE

Web www.plzennakole.cz

Webové stránky iniciativy Plzeň na kole informují o chystaných akcích, přinášejí fotografie a videa z akcí proběhlých a obecně informují o činnosti a nabídkách iniciativy „Plzeň na kole“.

Facebook www.facebook.com/plzennakole

Facebookový profil iniciativy Plzeň na kole s více než 1300 fanoušky informuje o aktualitách týkajících se (nejen) městské cyklistiky v Plzni.

E-mailový zpravodaj Plzně na kole

E-mailový zpravodaj Plzně na kole přináší pozvánky a informace přímo do e-mailových schránek, ne častěji než jednou za měsíc. Zpravodaj je možno objednat na adrese www.bit.ly/ZpravodajPnK.

 

PLACKY A TRIKA

Iniciativa Plzeň na kole vyrobila stovky placek a desítky trik, podporujících městskou cyklistiku v Plzni. Prodávány jsou na akcích i jinde a výnosy z nich pomáhají financovat pořádání cyklojízd. Trika Plzeň na kole jsou v počtu posledních několika kusů nadále k zakoupení.

 

Mimo výše uvedených aktivit jsme v uplynulých měsících prováděli spoustu menších kroků, např. jsme se účastnili jednání tzv. cykloskupiny na Magistrátu města Plzně, upozorňovali na závady na cyklostezkách, zjišťovali, kde chybí cyklostojany, nebo přinášeli dobré zprávy o lepších podmínkách pro městskou cyklistiku, jak je znají jiná města v Česku i ve světě.

 

V době vydání této zprávy pracuje iniciativa ve složení Lucie Boříková, Pavel Cvrček, Tomáš Halada, Eva Haunerová, Lucie Hemrová, Antonín Kolář (mluvčí), Tomáš Macek, Martin Marek, Jiří George Konečný, Radek Leibl, Veronika Leiblová, František Řezáč, Daniel Soutner, Iveta Šoulová, Miroslav Šuta, Laco Toušek, Petr ‚Permi‘ Vaněk a Milan Vřešťál. Všichni bez nároku na odměnu, ve volném čase, z radosti a z chuti měnit Plzeň k lepšímu.

 

Děkujeme všem, kteří aktivity iniciativy Plzeň na kole od jejího vzniku podpořili. Velmi si vážíme Vaší podpory a těší nás účast na akcích, které pro Plzeňanky a Plzeňany na kolech pořádáme.

Těšíme se na mnohá setkání v roce 2015!

Plzeň na kole | www.plzennakole.cz

Iniciativa na podporu městské cyklistiky