Rubriky
Komunikace s městem Z médií

Otevřený dopis iniciativy „Plzeň na kole“ náměstku primátora města Plzně, Ing. Miloslavu Šimákovi

K rukám: Ing. Miloslav Šimák, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a správy majetku města

V kopii: Vybraná regionální média

Vážený pane náměstku,

s potěšením jsme si přečetli v Plzeňském deníku ze dne 7. května (http://bit.ly/115aNKo), že vedení města Plzně v červnu plánuje zastupitelstvu představit jasnou vizi budoucnosti středu města Plzně z hlediska dopravy. Pokládáme dopravní situaci středu města dlouhodobě za neuspokojivou a pevně věříme, že nová vize přinese mnohá opatření, která budou situaci postupnými kroky zlepšovat.

V souvislosti s tvorbou uvedené koncepce bychom Vám rádi položili několik dotazů. Článek informuje o plánovaném navýšení počtu pěších zón ve středu města, což je krok, který vnímáme jako jednoznačně pozitivní a krok, který Plzeň přibližuje středům měst s pokročilým moderním urbanistickým plánováním. Zajímalo by nás, jak bude v nové koncepci řešeno využití jízdního kola jako dopravního prostředku šetrného k životnímu prostředí a oživujícímu pouliční život. Současný stav, kdy například polovina Smetanovy ulice je jízdním kolům zapovězena a druhá zpřístupněna, pokládáme za nešťastný. Zajímalo by nás proto, jak je v koncepci, kterou chystáte k představení, nakládáno s rozvojem podmínek pro městkou cyklistiku.

V měsíci dubnu se k doposud největší plzeňské cyklojízdě sešlo několik stovek Plzeňanek a Plzeňanů. Narůstající počet jízdních kol na ulicích, často navzdory nedostatečným podmínkám, jednoznačně ilustruje zájem plzeňské veřejnosti o možnost většího využití jízdního kola jako dopravního prostředku. Pevně věříme, že představovaná koncepce tento zájem občanů města zohlední.

Vzhledem k tomu, že koncepce má určovat směr přetváření středu města, v němž všichni žijeme, pokládáme za podstatné zapojení veřejnosti do její tvorby a připomínkování. Žádáme Vás tímto proto o sdělení, jakým způsobem je nebo bude podpořeno aktivní zapojení veřejnosti do tvorby připravované koncepce. Jako iniciativa „Plzeň na kole“, usilující o zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v Plzni, máme zájem se do takového procesu zapojit a přispět tak malým dílem k tvorbě co možná nejkvalitnějšího dokumentu.

Vážený pane náměstku, těšíme se na Vaše odpovědi i na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Jménem iniciativy „Plzeň na kole“

Petr Vaněk, mluvčí