Rubriky
Infrastruktura

Downs–Thomsonovo pravidlo (paradox)

Downs-Thomsonovo pravidlo (paradox) tvrdí, že rychlost dopravy v městských oblastech je v dlouhodobém horizontu stejná pro individuální automobilovou dopravu (dále IAD) a pro veřejnou dopravu (dále VD). To znamená, že pokud se zlepší rychlost VD, tak se sníží počet aut na silnicích a rychlost IAD se zlepší. Naopak, pokud se zhorší rychlost VD, tak se zvýší počet aut na silnicích a rychlost IAD se zhorší. To je zcela přirozené, protože řidiči a cestující zvolí nejrychlejší možný způsob dopravy.

Tedy, i když se zdá, že rozšiřování silnic a budování dalších jízdních pruhů může řešit dopravní problémy, tak to v dlouhodobém horizontu není pravda. Protože pokud se doprava usnadní, tak se zvýší počet lidí, kteří používají IAD, a tím pádem se rychlost opět sníží. Proto by se místo toho měli politici zaměřit na zlepšování VD, což by mohlo vést ke snížení počtu aut na silnicích a zlepšení rychlosti dopravy v celkovém měřítku.

Ačkoliv je toto tvrzení jednoduché, jeho důsledky jsou velmi důležité a často netriviální:

  • Pokud chcete zlepšit rychlost individuální automobilové dopravy (IAD), musíte zlepšit rychlost MHD a cyklistické dopravy. Nic jiného nepomůže.
  • Přidání dalších jízdních pruhů na silnicích nepomůže zrychlit dopravu, pouze zvýší počet aut na silnicích.
  • Odebrání některých jízdních pruhů z IAD nepomůže zrychlit dopravu, ale sníží počet aut na silnicích.
  • Snížení maximální povolené rychlosti na 30 km/h nepomůže zrychlit IAD, ale zlepší bezpečnost na silnicích.
  • Rychlost IAD lze zvýšit pouze zlepšením rychlosti veřejné dopravy. Je tedy nutné zabránit tomu, aby IAD brzdila veřejnou dopravu, například vyhrazením pruhů pro autobusy a zakázáním vjezdu automobilům do tramvajových pruhů.

Zohlednění Downs-Thomsonova paradoxu při formulování dopravní politiky může vést k následujícím doporučením:

  • Prioritizujte zrychlení veřejné dopravy (VD): Investice do zlepšení infrastruktury a služeb VD mohou vést ke zvýšení pohodlí a rychlosti dopravy a tím k přesunu lidí z aut do VD. To by mohlo snížit dopravní zácpy a zlepšit mobility ve městě. Navíc by mohly být přidány BUS pruhy nebo vyhrazené pruhy pro tramvaje a trolejbusy, což by mohlo ještě více urychlit dopravu.
  • Omezte růst individuální automobilové dopravy (IAD): Rozšíření silnic pro IAD obvykle nezrychlí dopravu a může dokonce vést k jejímu zpomalení a zhoršení kvality ovzduší. Místo toho by se mohly investovat peníze a úsilí do podpory VD a alternativních způsobů dopravy, jako jsou cyklistické stezky a pěší zóny.
  • Využijte moderní technologie: Digitální technologie a inteligentní systémy mohou být využity k monitorování dopravy, snižování zácpy a optimalizaci kapacity dopravních sítí. Například může být využito umělé inteligence k řízení dopravy nebo k informování řidičů o nejrychlejší cestě k cíli.
  • Zapojte veřejnost: Konečné řešení dopravních problémů může být dosaženo pouze ve spolupráci s veřejností. Důležité je získat zpětnou vazbu a názory obyvatel na dopravu v jejich městě a zapojit je do rozhodovacího procesu. Místní obyvatelé mohou být zapojeni do plánování a výběru priorit dopravních projektů a získávat tak pocit vlastnictví a angažovanosti v procesu.

Zdoje