Rubriky
Různé

Značení kol Městskou policií Plzeň

Forenzní značení jízdních kol za pomoci syntetické DNA

Městská policie Plzeň v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR začala na jaře 2015 s rozšířenou evidencí jízdních kol.

Forenzním značením jízdních kol za pomoci syntetické DNA rozumíme, že jízdní kole je na několika příslušných místech označeno mikroskopickými tečkami s jedinečným kódem. Tyto mikrotečky jsou pouhým okem téměř neviditelné. Jejich vyhledávání na jízdním kole se provádí pod UV světlem, kde mikrotečky světélkují. Vlastní kód na mikrotečce se pak jednoduše přečte za pomoci zvětšovacího zařízení.

Podstatou tohoto forenzního značení je, že takto označení jízdní kole je zaregistrováno nejen do databáze Městské policie Plzeň, ale i do mezinárodní databáze výrobce forenzního značení, což zjednodušuje pátrání po odcizeném jízdním kole.

Pro vlastní evidenci jízdního kola s sebou vezměte:

  • občanský průkaz,
  • doklad o nabytí jízdního kola (lze nahradit vyplněním čestného prohlášení na místě),
  • čisté umyté jízdní kolo (na špinavé kolo nejde značení provést).

Značení je prováděno strážníky Odboru analýzy a prevence kriminality v sídle velitelství Městské policie Plzeň, Perlová 3 a na různých akcích zveřejňovaných na webu http://www.mpplzen.cz/prevence/preventivni-akce/.

Získat informace o značení můžete na webu MP nebo na tel. čísle 378 036 931 či e-mailu [email protected], kde si můžete domluvit i individuální termín označení Vašeho kola.

Letakznacenikol2015