Rubriky
Cyklostezky Infrastruktura Různé

Západní okruh Plzně bude zpřístupněn i pro cyklisty

Město v rámci naplňování svých strategických plánů vpustí cyklisty na nový západní okruh Plzně. Cílem je vyhovět současným trendům v mikromobilitě i usnadnit spojení největšího sídliště na Lochotíně s průmyslovou a obchodní zónou na Borských polích.

Město v rámci naplňování svých strategických plánů vpustí cyklisty na nový západní okruh Plzně. Cílem je vyhovět současným trendům v mikromobilitě i usnadnit spojení největšího sídliště na Lochotíně s průmyslovou a obchodní zónou na Borských polích. Další opatření budou následovat a můžeme se těšit na významné změny k lepšímu po celém městě.

Na tiskové konferenci města Plzně z 21.3. k připravovaným cyklostavbám a cykloprojektům bylo představeno několik zásadních opatření, která mohou zcela změnit přístup města k cyklistické dopravě a naplnit sliby předchozích vedení. Plány jsou to smělé a i když jen realizují to, co představitelé města roky prohlašují a deklarují nejrůznějšími usneseními, jejich naplněním by mohlo dojít k opravdu významným změnám.

Západní okruh Plzně i pro cyklisty
foto Plzeň na kole

Jako první bude ještě v průběhu letošního roku upraveno značení nově otevřeného Západního okruhu tak, že ho bude možné využít i cyklisty, a to v celé délce. Kola tedy budou moci jak na estakádu nad údolím Mže, tak na navazující komunikaci západně od Skvrňan až ke kruhovému objezdu na Borských polích.

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Dolar k tomu uvedl: „Veřejnost dobře vidí, že celá estakáda již od počátku nebyla plánovaná v parametrech čtyřproudého dálničního obchvatu, ale jako plnohodnotná páteřní cyklokomunikace západních parametrů, tedy pro dva cyklopruhy v každém směru. Stavět to v té podobě by samozřejmě bylo neprůchodné, v Plzni máme značnou automobilovou lobby. Proto byl okruh postaven a zprovozněn v režimu pro auta, na změnu pro cyklo dojde postupně, tak jako se postupně zklidnila Americká, Šumavská, nebo ulice okolo náměstí.“

Západní okruh Plzně i pro cyklisty
ilustrační foto – archdaily.com

Na celé komunikaci již běží proces schvalování změny značení, jejíž potřebu zdůraznila i vážná dopravní nehoda druhý den po otevření obchvatu. Již na jaře bude vyznačen zákaz předjíždění v celé délce a omezení rychlosti na 50 km/h. Na podzim bude následovat zrušení zákazu vjezdu cyklistů a osazení komunikace značkou 30 km/h, pravděpodobně s využitím tzv. cyklistické ulice, kterou české zákony znají již od roku 2016. (Cyklisté zde mohou jezdit vedle sebe a využívat celou vozovku. Auta do cyklistické ulice vjet mohou, ale maximálně rychlostí 30 km/h. Cyklisté musí umožnit autům průjezd, ale auta je nesmí ohrozit. Více např. v článku České televize zde.)

Podél části okruhu cyklostezky sice již jsou, jejich využití ale bude i nadále nepovinné. „Při vyšším provozu na stezce, která je společná pro chodce a cyklisty, a navíc poměrně úzká, dochází k nebezpečným situacím pro všechny účastníky. Nejnebezpečnější jsou zde pejskaři bez vodítek nebo s vodítky přes celou stezku, k plynulosti provozu nepřispívají ani běhající děti nebo maminky s kočárky vedle sebe. Jestliže chceme, aby lidé do práce na Borská pole jezdili z Lochotína na kole, musíme jim udělat ty nejlepší podmínky,“ upřesnil Dolar.

Západní okruh Plzně i pro cyklisty
foto Plzeň na kole

Další důvod přidal vedoucí úseku cyklodopravy ze Správy veřejného statku města Plzně, Jan Zahákl: „Souběžné cyklostezky v Plzni nikdy nebyly stavěny tak, aby po nich cyklista mohl jet plynule a bezpečně. Nesmyslně je přerušujeme dáváním předností u napojování vedlejších komunikací, parkovišť i výjezdů ze soukromých areálů. Často také prochází prostorem zastávek nebo je cyklista nucen absolvovat jejich komplikované vedení křižovatkami, používat tlačítka na semaforech jako by byl chodec. V případě západního okruhu dokonce stezky zcela uhýbají od vozovky a místo využití existujícího mimoúrovňového křížení vedou přes napojovanou komunikaci, kde cyklista musí dávat přednost veškerému provozu. Podpořit cyklodopravu znamená umožnit cyklistům jízdu přímo a bez zbytečných zdržení, ať už to bude po stezce stavěné po vzoru Nizozemí, nebo v hlavním dopravním prostoru zklidněné komunikace.“

Změna bude mít pozitivní vliv také na přetížený kruhový objezd u Makra. Cyklisté budou před ním převedeni na oddělené stezky, příjezdu aut od Regensburské se tak výrazně odlehčí, a tím bude i plynulejší napojení větví od Domažlické a od dálnice D5. Ve spolupráci s ŘSD se již chystá osazení celého kruhového objezdu semafory, ty umožní cyklistům plynulý průjezd přes všechny silniční větve. Více informací například v Plzeňském deníku z tohoto týdne zde.

Západní okruh Plzně i pro cyklisty
foto Plzeň na kole

Vedení města zároveň zdůraznilo, že půjde o historicky první projekt za čtvrt století, kdy naplno využije své strategické dokumenty platné již od roku 1997. „Jde o dávno schválené a několika předchozími vedeními radnice víceméně ignorované Zásady dopravní politiky města Plzně. Ty jasně uvádějí, že při prostorovém střetu jednotlivých druhů dopravy, kdy nebude možné plně uspokojit požadavky všech druhů dopravy (například při nedostatečné šířce uličního profilu), budou požadavky uspokojovány v pořadí pěší a cyklistická doprava, hromadná doprava, a až nakonec ostatní druhy dopravy,“ citovala plzeňská cyklokoordinátorka Radka Pražáková.

Spolek Plzeň na kole v budování bezpečných, smysluplných a plynulých cyklotras město plně podporuje. Těšíme se, že již brzy budeme jezdit po celém městě s výhradně pozitivními pocity a dojmy, že Plzeň ve městě cyklisty bezvýhradně podporuje a dělá vše proto, aby občan pro běžnou cestu po městě dobrovolně zvolil kolo jako jasnou volbu. Vítáme, že si vedení města konečně uvědomuje, že kolo není jen volnočasová aktivitě v přírodě, ale že je běžným dopravním prostředkem, jehož co nejčastější použití povede k úbytku aut po městě, k uvolnění parkovacích míst i ke zpříjemnění celého prostředí města.

Západní okruh Plzně i pro cyklisty
foto Plzeň na kole

Další informace a zdroje:


——————————————–

Výše uvedený článek podstatnou částí čerpá z faktů a platných dokumentů městě Plzně, zdroje uvádíme. Pouze část informace o změně značení na západním okruhu se nezakládá na pravdě, spolek Plzeň na kole tímto přeje pěkného apríla všem. Na plnění zbylé části slibů a k dodržování dokumentu Zásady dopravní politiky města Plzně se můžete ptát na adrese [email protected] a dalších kontaktech města.