Rubriky
Infrastruktura Různé

Průtah Plzní uleví centru od cyklistů

Po vybudování nového výhradně cyklistického propojení sídliště Lochotín s průmyslovou zónou Borská pole a univerzitou dojde k rozšíření prostoru pro automobily na Klatovské a Karlovarské třídě.

V Plzni vzniká nový velký cyklo-projekt, který umožní rychlou cestu do práce na kole a zároveň přinese více prostoru na Klatovské třídě pro automobilovou dopravu. Po vybudování nového výhradně cyklistického propojení sídliště Lochotín s průmyslovou zónou Borská pole a univerzitou dojde k rozšíření prostoru pro automobily na Klatovské a Karlovarské třídě.

Ankety mezi řidiči pravidelně ukazují, že podle většiny automobilistů jsou hlavní a často jedinou příčinou kolon v Plzni cyklisté. „Pomalejší jízda, bezpečný odstup při předjíždějí, i jejich právo předjet kolonu na semaforu a dostat se opět před motoristy, to vše v jinak plynule průjezdném centru způsobuje dlouhé kolony. Motoristé navíc ztrácí nervy, když vidí okolo jedoucí cyklisty jako rychlejší a chytřejší způsob dopravy,“ upřesnil ředitel Krajského ředitelství Policie ČR plk. Karel Rachulda.

Plzeň se proto již několik let zabývá estakádou přes údolí řeky Mže, na kterou odkloní cyklisty z Karlovarské třídy a sadů Pětatřicátníků tak, že se podél Kalikovského mlýna dostanou k autobusovému nádraží. Dál pro ně bude připraven koridor Kotkovou a Korandovou ulicí, tedy podél areálu škodovky, kde ale od cyklistů žádné škody nehrozí. Podle městské cyklokoordinátorky Radky Pražákové jde o ideální řešení, jak obě znepřátelené skupiny oddělit.

Navazující stavbou pak bude moderní cyklopropojení v úseku Borská (od Techmanie) do Sukovy ulice ke kruhovému objezdu na začátku Borských polí a na dosah Západočeské univerzity. Podle Aleše Dolara, náměstka pro dopravu, půjde o cyklodálnici srovnatelnou s nizozemskými nebo belgickými projekty.

„Podle motoristů jde stejně nejvíc peněz do výstavby cyklostezek, město toho názoru jen využije a konečně vybuduje něco, co je vidět, a po čem se také dá pohodlně a svižně jezdit na kole do školy nebo do práce. Tento úsek chystáme v uspořádání 2+2 vyhrazené cyklopruhy, doplněné odpočívkami a vyhlídkami s lavičkami zhruba každého půl kilometru. Každé křížení s ostatními ulicemi navíc bude řešené tak, že povinnost dát přednost v jízdě budou mít automobilisté. Nebudeme šetřit ani na mimoúrovňových kruhových objezdech,“ vypočítává Dolar.

ŘSD a město mají již k dispozici analýzu dopadu výstavby estakády na dopravní situaci ve městě, zpracoval ji Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb. „Dle analýzy bude mít přeložení komunikace citelný efekt a přinese velké zklidnění vášní na Karlovarské a Klatovské třídě. Prostor ubraný cyklistům a chodcům pak můžeme využít pro individuální automobilovou dopravu, což je ostatně přání většiny našich voličů,“ doplnil Dolar.

Ilustrační foto Dháky od The Business Post jasně ukazuje, že bez přítomnosti cyklistů je pohyb libovolného množství vozidel naprosto plynulý a využití uličního prostoru stoupá v průměru o 80 %.

Plán ŘSD počítá zatím se stavbou estakády přes Mži i navazující úsek na Borská pole do roku 2033. Stavba je popsána v informačním letáku, informace naleznete zde:

Další materiály k projektu:

Spolek Plzeň na kole tímto děkuje všem zúčastněným a pozitivně řešícím cyklodopravu na Magistrátu města Plzně, na Správě veřejného statku města Plzně i na Policii České republiky, že patří mezi její priority nejen na apríla, ale i po všechny další dny roku tak, jak je ve strategických dokumentech Plzně deklarováno.