Rubriky
Různé

Přichází zásadní omezení aut v centrální oblasti (aprílový článek)

V těchto dnech se dokončuje komplexní projekt, který má výrazně omezit auta v celé oblasti ohraničené ulicemi Americká, sady Pětatřicátníků, Tyršova a řekou Radbuza.

(převzato z Plzen.eu)

Město Plzeň chystá výrazné zklidnění celého centra města. V minulých dnech byla zveřejněna studie vlivu uzavření Americké třídy, která prokázala výrazný přínos pro MHD, snížení hluku i celkové zpříjemnění pobytu občanů v uličním prostoru. Zároveň se prokázalo, že v okolních oblastech vzrostla doprava jen minimálně.

Útvar plánování města Plzně proto připravil novou koncepci, která počítá s faktickým vyloučením individuální automobilové dopravy v celém historickém centru včetně sadového okruhu. Bude-li záměr schválen na jednání zastupitelstva, omezení začnou platit od září letošního roku.

Uzavření celého centra pro automobily

V těchto dnech se dokončuje komplexní projekt, který má výrazně omezit auta v celé oblasti ohraničené ulicemi Americká, sady Pětatřicátníků, Tyršova a řekou Radbuza. Tato oblast bude větší část dne zcela bez dopravy, výjimkou samozřejmě bude MHD ve stávajících trasách – tramvaje po obou stranách náměstí, autobusy obousměrně od Rooseveltova mostu do Františkánské, trolejbusy od Anglického nábřeží do Goethovy – a pamatuje se i na zásobování a rezidenty.

Jako navazující opatření budou upraveny ulice v okolí této oblasti. První realizací je právě rekonstruovaná Purkyňova, kterou po dokončení prací nebude možné využívat jako objížďku Americké. „Díky změnám v organizaci dopravy v ulicích kolem centra bude mít vjezd smysl jen pro ty, kteří tu mají cíl a ideálně i zajištěné parkování. Pro ostatní nebude k vjezdu důvod,“ vysvětlil ředitel Útvaru plánování města Plzně Ing. Arch. Petr Lenker.

Parkování už jen na soukromých pozemcích

Další zásadní změnou bude vytlačení parkujících aut do soukromých prostor. „Chceme tu mít město pro lidi, prostor v ulicích bude využit pro předzahrádky kaváren a restaurací, pro kulturu i pro zeleň. Dělat z ulic v centru prostor pro odstavování soukromých automobilů je dávno přežitá koncepce,“ upřesnil Lenker. Významnou změnou tak bude i zrušení většiny parkovacích míst ve vymezené oblasti. V souvislosti s tím bylo představeno rozšíření zóny placeného parkování až k Centrálnímu autobusovému nádraží a příkladem půjde i sama radnice, která zruší své parkoviště u katedrály sv. Bartoloměje a vystačí si s parkovacími místy ve vnitrobloku přístupném z Veleslavínovy ulice.

Pro podporu omezení parkovacích míst bude navíc vypsán i dotační program na parkovací prostory pro rezidenty a majitele nemovitostí. Cílem má být zkapacitnění již existujících parkovacích míst ve vnitroblocích, například automatizovanými zakladači aut. „Jedná se v podstatě o systém, který umožní zaparkovat několik aut nad sebe a umístit tak i deset aut na prostoru dvou parkovacích míst. Každý takový zakladač tak může nahradit 50 metrů podélného parkování na ulici,“ říká Lenker. Dnešní řady parkujících aut podél ulice pak budou nahrazeny zelení nebo i obousměrnými cyklopruhy či cyklokoridory.

Preference pěších a cyklistů

Celá změna zároveň respektuje dříve schválené záměry pro podporu pěší a cyklistické dopravy prezentované Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. Největší přínos změn bude pro ty, kteří se po Plzni pohybují bez auta, a kteří zde tráví svůj pracovní i volný čas. Podle průzkumu záměr schvaluje i většina rezidentů, kteří vítají především úbytek hluku a změnu často ucpaných uliček na „dobrou adresu“ v srdci města.

V následujících letech dojde k úpravám povrchů ulic, které je udělají příjemnější pro pěší chůzi i pro jízdu na kolech. Právě bicykly mají být hlavním dopravním prostředkem v centrální oblasti. Město již zahájilo jednání o spolupráci s plzeňským bikesharingem kolemplzne.cz s cílem podstatného navýšení kapacit sdílených kol v centrální oblasti.

Plánovaný režim pro zásobování a rezidenty

Město si samozřejmě uvědomuje, že celá oblast se neobejde bez vjezdu zásobování a dopravní obsluhy podniků a rezidentů. To ale bude možné jen ve vymezeném čase – pravděpodobně od 6 hodin ráno do 11 hodin dopoledne, o konečné podobě se ještě jedná. Podle vyjádření Městské policie však není v jejích silách nepřetržitý dohled ani v těch několika pěších zónách, které byly v okolí náměstí zřízený v předchozích letech. Bylo proto nutné najít jiné řešení.

V tomto se Plzeň inspirovala v západních zemích a v době zákazu (od 11 hod do ranních hodin) uzavře oblast výsuvnými sloupky. Jejich odemčení bude individuálně možné pro vozy IZS a pravděpodobně část rezidentů, pokud mají možnost zaparkovat na svém pozemku. „Tím spolehlivě zaručíme, že pěší zóny nebudou plné taxíků a kurýrů. Současná situace je neudržitelná a dosavadní investice do pěších zón jsou projíždějícími auty znehodnocovány,“ vysvětlil Lenker.

Konečná podoba centra se ještě projednává

Protože celá koncepce ještě prochází připomínkovacím a schvalovacím řízením, záleží především na úřadujících zastupitelích a představitelích města, zda se takto odvážný plán podaří zrealizovat. Jisté je, že by tím řešení dopravy v samém centru Plzně výrazně přiblížilo řešením v západoevropských metropolích. Závěrem je nutné podotknout, že je dnes první duben. Přesto část popsaných opatření již vstoupila v platnost a některá další se intenzivně připravují. Všechny změny a jejich projednání nakonec mohou být i na dlouhé roky, ostatně o uzavření Americké bylo poprvé rozhodnuto již před několika volebními obdobími. Konečný výsledek zklidnění centra Plzně tak možná nebude zcela podle popsaných představ. Nebo ano?

(Ilustrační foto z ggwash, slowstreets a cyclingsolutions; mapy plzen.eu)