Rubriky
Cyklojízdy Komunikace s městem

Cyklojízda – jak to s ní letos bylo a je?

V posledních dvou nebo třech letech není „Velká jarní cyklojízda“ co bývala? Tento krátký článek si bere za cíl zkusit vysvětlit proč a co s tím děláme.

Na jaře, obvykle kolem 22. dubna, kdy je Den Země (pamatuji si na tričko, které jsem dřív měl – na něm byl nápis „Every day is Earth day“ – každý den je dnem Země) byla v Plzni pořádána cyklojízda. Dříve ji pořádaly různé organizace jako Děti Země, v posledních letech pak naše iniciativa, dnes už spolek Plzeň na kole. Účastnilo se jich postupně více a více lidí, v posledních letech pak téměř 500 lidí.

Změna přístupu města a policie

Bohužel i nárůst počtu účastníků je důvodem, proč se na cyklojízdu začalo nahlížet jinak. Od té doby hledáme cestu, jak přesvědčit zástupce radnice, úředníky, ale hlavně policii, že projížďka městem na kolech není to samé jako oslavy osvobození, nějaké závody nebo jiný typ akce, který zablokuje město na půl dne. Za hlavní smysl cyklojízdy osobně považuji upozornění na to, že pravidelné zácpy centra i příjezdových cest mají jednoduché řešení: více lidí dopravujících se po městě na kole. To, že to má spoustu jiných souvislostí, teď opomíjím.

Kvůli tomu jsme v předešlých letech byli nuceni pojmout organizaci cyklojízdy jinak. Jednou to byl „cykloprotest“, kdy jsme v dopravě jeli za sebou a na několika místech jsme kola dokonce vedli. Bylo až legrační, kolik policistů tenkrát kolem nás bylo, ač jeden z argumentů byl, že jejich účast na organizované akci je příliš drahá. Zajímalo by mě, kolik stojí jejich účast na fotbalových zápasech, při kterých nad centrem létá vrtulník a u Štruncáku stojí obrněný transportér. Bylo to hlavně z toho důvodu, že jsme nechtěli věnovat moře času na povolování akce na mnoha úřadech, okrádat mnoho úředníků o čas a v neposlední řadě i město o peníze.

Město jako spolupořadatel?

Krátce po tomto loňském rozhodnutí nás oslovil náměstek primátora pro dopravu, pan Petr Náhlík, abychom se s přípravou té letošní cyklojízdy přihlásili včas, že by město, v čele s panem primátorem mohlo zkusit být spolupořadatelem. V jeho kanceláři se uskutečnily dvě schůzky za široké účasti zástupkyň a zástupců různých dotčených „městských“ organizací.

Kromě nich a pana náměstka tam byli zástupci PMDP (jejichž přístup jsme vnímali jako vstřícný a konstruktivní – i oni by měli radost, kdyby bylo ulehčeno přetíženým plzeňským ulicím o tisíce aut). V neposlední řadě tam byla i policie, jak městská tak státní. Obvykle s nimi vycházíme poměrně dobře; zveme je na naše cyklodílny, kde Městská policie značí cyklistům kola, a jsme rádi, že v okrajových částech využívají pro své obhlídky i jízdní kola.

Na jednáních o cyklojízdě jsem však měl pocit, že není ve městě většího nepřítele, než jsou cyklisté. Přesto jsme se nakonec dohodli, na trase, na tom, že u každého policisty řídícího při cyklojízdě dopravu bude i nějaký dobrovolník, vysvětlující smysl akce, aby to snad nevypadalo, že to policie podporuje.

A pak došlo k nacenění cyklojízdy na základě této dohody: kolik bude stát rozmístění značek a řešení dopravy na tu chvilku, kdy budou projíždět účastníci cyklojízdy městem. Dohoda byla, kde se vždy srotíme, abychom třeba Klatovskou, tedy silnici první třídy vedoucí středem města (ó jak zdravé to pro město je), neblokovali příliš dlouho.

Drahé řešení pro 60 minut

Výsledná cena nás zarazila. Doufali jsme, že když bude město spolupořadatelem, něco se ušetří. Bohužel to vypadá, že by to bylo právě naopak. Předpisy jsou předpisy, a tak by z rozpočtu pana primátora bylo za cyklojízdu utraceno cca 80.000 Kč (za dispečera MHD, zajištění dopravních značek, vyparkování ulic atd.).

A to jsme tedy nechtěli – zamýšleli jsme (stejně jako v předchozích letech) nějakou organizačně nenáročnou akci a víceméně bez nákladů (jen s využitím pár strážníků, kteří jsou stejně ve službě). Proto jsme pro letošek ze společného pořádání cyklojízdy vycouvali.

Letošní cykloshromáždění “Na plný pedály”

Raději tedy upíráme energii na pořádání květnové kampaně „Do  práce na kole„, kterou zahájíme takovou menší jízdou na kolech městem. V neděli 22. dubna v 17:00 se sejdeme s koly na náměstí Republiky u Andělíčka, po úvodu a společné fotografii pak vyrazíme na malou projížďku po městě (bez oficiálního průvodu, v plném provozu), kterou zakončíme v Mlýnské strouze. Nepojedeme ale nejspíš nejkratší cestou. Budeme rádi, když se k nám přidá co nejvíce lidí. Pojedeme samozřejmě za dodržení všech dopravních předpisů silničního provozu – tedy zase pěkně za sebou, pokud zrovna nepojedeme po cyklostezkách.

Na závěr děkujeme všem účastníkům schůzek na radnici, kteří věnovali čas diskuzím i přípravě cyklojízdy, kdy město mělo být jejím spoluorganizátorem. Někteří byli vstřícní, jiní neutrální a především ti, kteří hledali, proč to nejde, nám ukázali, že před naším spolkem je ještě dlouhá cesta k tomu, aby se Plzeň s podporou NEautomobilového způsobu dopravy po městě posunula k jiným českým i evropským městům.

Za Plzeň na kole, z.s.
Jiří George Konečný

P.S. Kdo už máte žluté triko kampaně Do práce na kole, nezapomeňte přijet v něm!