Cykloobousměrky jsou velmi užitečnou součástí cykloinfrastruktury, která zvyšuje množství propojení pro kola. Pro jejich bezpečnost je nutný dobrý design, kde je jasné, že lidé na kole můžou jet i v protisměru. Ten by na mnoha místech v Plzni zasloužil vylepšení, ukázkově například na frekventovaném úseku na Denisově nábřeží, kde byl problém dobře vidět. Navrhli jsme vyznačení piktokoridoru: děkujeme za vyhovění žádosti, magistrátu děkujeme i za proaktivní návrh na přeskládání matoucího červeného pruhu na chodníku.

Žádost

Vážení, Žádáme o zvýraznění cykloobosměrky na Denisovo nábřeží v úseku  Pařížská – Americká. Možnost pro kola jet v protisměru je sice správně vyznačena, ale máme od našich členů a fanoušků mnoho svědectví o tom, že řidiči o tom často neví / špatně značení chápou, může být pro ně matoucí červený pruh na chodníku. Výjimkou zde nejsou ani slovní střety i přesto, že značky mluví jasně. Dle našich dat se jedná o jedno z velmi frekventovaných plzeňských cyklistických míst. 
Obr. 1: Problematický úsek Denisova nábřeží.
Obr. 1: Problematický úsek Denisova nábřeží.
Design používání  by měl být čistý a všem uživatelům ulice říkat jasně, jak ulici používat. Navhrujeme vyznačení piktokoridoru na vozovce, aby bylo zřejmé, že kolo může jet v jednosměrce proti. Stejně tak by pomohlo  i v ostatních cykloobousměrkách v Plzni. Příklad takového značení z Prahy uvádíme na Obr 2.
Obr. 2: Příklad dobrého a přehledného designu cykloobousměrky, který nenechá na pochybách žádného uživatele komunikace
Obr. 2: Příklad dobrého a přehledného designu cykloobousměrky, který nenechá na pochybách žádného uživatele komunikace
Zásady dopravní politiky města Plzně k tomu výslovně říkají v kapitole Cyklistická doprava, že “Bezpečnost a pohodlnost je přitom třeba chápat nejen v klasickém významu měřitelném počtem dopravních nehod, ale i ve významu psychologickém, který rozhoduje o užívání jízdního kola.” Bezpečná infrastruktura a aplikování takovýchto jejich drobných vylepšení je jistě krokem k naplnění ukazatele Plán udržitelné mobility města Plzně: Podíl nemotorové dopravy na dělbě přepravní práce vůči centru Plzně se zvýší ze stávajících 7% na výhledových 8 % pro pěší a cyklisty.

Odpověď z Magistrátu města Plzně:


Komentář Plzně na kole:

Děkujeme za vyhovění a těšíme se, že řešení s vyznačením piktokoridoru / cyklopruhu v každé cykloobousměrce se trvale stane součástí repertoáru „příkladů dobré praxe“.