Takových míst, bude jistě hodně: kam cyklista legálně může zajet, ale ven vede cesta buď komplikovaná, dlouhá nebo nebezpečná. Jedno z takových míst je v prostoru před KD Peklo. Tady to vypadá na částečný úspěch v podobě zlegalizování jízdy po chodníku kolem Karlovarské. Raději bychom ovšem byli za cykloobousměrku, tak snad příště 🙂

Žádost

Vážení, chtěl bych požádat o zlepšení průjezdnosti na kole v sadech Pětatřicátníků nedaleko KD Peklo. Jak je patrné z nákresu níže, pokud sjedu ze stezky podél ulice Přemyslova směrem ke KD Peklo (např. jdu vyzvednout zásilku v prodejně Czech Computer), nemám legální způsob, jak se dostat zpět. Jedinou výjimku tvoří možnost najet na rušnou Karlovarskou třídu – do tříproudé komunikace před křižovatkou v sadech Pětatřicátníků, a pro směr na Bory se tam na kole řadit do prostředního pruhu. Řešením této situace by mohlo být dvojice opatření: 
  • Nedaleká ulice Pobřežní podél KD Peklo je nyní jednosměrná. Při povolení jízdy cyklistů v protisměru by cyklista mohl zpět projet v pěší zóně podél Nového divadla. To by mělo být řešení preferované, protože jde o komunikaci s malým provozem a dle normy ČSN 73 6110 tak nic nebrání zobousměrnění pro cyklisty. 
  • Zpřístupnění současného chodníku podél Karlovarské (resp. už sadech Pětatřicátníků) i pro cyklisty. Chodník není nijak frekventovaný a je dostatečně široký, u křižovatky v sadech Pětatřicátníků navazuje na cyklostezku.
Bezpečná infrastruktura a aplikování takovýchto jejich drobných vylepšení je jistě krokem k naplnění ukazatele Plánu udržitelné mobility města Plzně: Podíl nemotorové dopravy na dělbě přepravní práce vůči centru Plzně se zvýší ze stávajících 7% na výhledových 8 % pro pěší a cyklisty. 

Odpověď z Magistrátu města Plzně:


Komentář Plzně na kole:

Díky, budeme se těšit na nově zřízenou stezku! Co nás trochu fascinuje, je dovětek na konci odpovědi, kde paní Fojtíková doporučuje s kolem jít pěšky. Zajímalo by nás, zda to doporučuje i všem lidem v autech. Byl by to náramný recept pro spoustu ulic, které by šly zavřít pro motorovou dopravu a všichni by tam mohli dojít pěšky… 🙂