U zlegalizování průjezdu této oblíbené zkratky na Borech jsme byli částečně úspěšní: není to možné hned, ale na základně našeho podnětu bude zahájena projektová příprava. Snad to dojde brzy i realizace.

Žádost:

Vážení, bydlím v ulici Máchova na Borech. Když chci jet na kole do centra města, volím pro mě optimální (a bezpečnou) trasu na ose ulic Máchova – Raisova – Arbesova – Edvarda Beneše atd. Na trase se nachází v zásadě jen jeden problematický bod, který by mě měl správně nutit k sesednutí a tlačení kola. Problematické místo se nachází na konci ulice Raisova u ulice 17. listopadu. Je zde krátká chodníková propojka. Domnívám se, že by šla zpřístupnit pro cyklisty a na konci ulice Raisova u kontejnerů vytvořit malý nájezd. Vzhledem k umístění kontejnerů by nedošlo k úbytku parkovacích míst a věřím že nejen mně by učinilo cestu do centra příjemnější. Rozumím argumentu, že mohu využít sousedící Baarovu ulici, ale ta je zejména ráno rušnější. Mnou navrhovaná trasa je klidnější a umožnila by další rozvoj cyklistické dopravy Bory-centrum. Bezpečná infrastruktura a aplikování takovýchto jejich drobných vylepšení je jistě krokem k naplnění ukazatele Plánu udržitelné mobility města Plzně: Podíl nemotorové dopravy na dělbě přepravní práce vůči centru Plzně se zvýší ze stávajících 7% na výhledových 8 % pro pěší a cyklisty. 

Odpověď z Magistrátu města Plzně:


Komentář Plzně na kole:

Bohužel na několika frontách stále narážíme na to, že se změny infrastruktury dělají velmi nepružně, pomalu a zbytečně složitě. A na to jsme narazili i v případě této malé a nekonfliktní úpravě. „Nejde celek, tak nepovolíme ani kousek?“, chtěli bychom se tu ptát. Problém s přechodem by byl snadno odstranitelný domalováním několika čar na přechod+přejezd pro kola. Každopádně držíme palce se slibovaným naprojektováním celého řešení a těšíme, na jeho brzkou realizaci.