Na dvou přechodech pro chodce (a v zákonném 5m pásmu před nimi) na náměstí Republiky (u ulic Prešovská a Riegrova) je soustavně porušování zákaz parkování před přechodem. Vznikají tak nepřehledné a nebezpečné situace pro všechny účastníky provozu ať jsou to chodci nebo vozidla. V žádosti jsme se snažili o návrh řešení používaného v pilotním provozu v Praze a běžně viditelného v západních zemích.

Žádost o instalaci stojanových hnízd před přechody pro chodce na nám. Republiky

Na dvou přechodech pro chodce (a v zákonném 5m pásmu před nimi) na náměstí Republiky (u ulic Prešovská a Riegrova) je soustavně porušování zákaz parkování před přechodem. Vznikají tak nepřehledné a nebezpečné situace pro všechny účastníky provozu ať jsou to chodci nebo vozidla. Viz situace níže. Problematická místa před přechody pro chodce Žádáme tedy o zlepšení celé situace v tomto místě použitím lepšího designu ulice tak, aby zákaz byl zřejmý (vodorovné dopravní značení nebo umístění cyklostojanu). Navrhujeme zde zřízení takzvaného stojanového hnízda, dle platných Technických podmínek Ministerstva dopravy pro navrhování komunikací pro cyklisty TP  179/2017. (http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_179_2017.pdf) To je podrobně rozebíráno v kapitole 9.2.1.2 Stojanová hnízda. Viz obrázek níže.  Výňatek možnosti umístění stojanových hnízd před přechody pro chodce Zároveň s řešením problémem porušování zákazu parkování, který by velmi ulevil městské policii by umístění stojanů pomohlo s řešením i špatné situace s parkovacími místy pro kola na náměstí republiky. Podobná hnízda jsou osvědčená nejen v cizině, ale máme i příklady dobré praxe od TSK Praha (viz foto níže). Prototyp stojanového hnízda z Prahy, 2018

Odpověď z Magistrátu města Plzně:


Komentář Plzně na kole:

  • Souhlasíme s údivem Správy veřejného statku nad nekonzistencí Technických podmínek Ministerstva dopravy, které instalaci stojanových hnízd na takováto místa jednoznačně doporučují.
  • Památkový odbor nepřekvapil: místo hledání způsobu, kterým by bylo možné toto realizovat i v památkově chráněném území (např. doporučením vhodných patníků a stojanů) pouze vydal nesouhlasné stanovisko. „Jsou snad parkující auta krásným estetickým zážitkem, který do centra města zapadá?“ chtělo by se nám zeptat Památkového odboru.
Připravujeme obsáhlejší vyjádření.
Chcete s tím v Plzni nějak pohnout a pomoci nám s podobnými žádostmi? Možností jak se zapojit je víc, mrkněte do sekce Zapojte se.