V pěší zóně na konci Bezručovy ulice je umístěn v její krátké jednosměrné části zákaz bez výjimky pro cyklisty. Pokusili jsme se toto změnit, tak aby tento používaný průjezd byl legalizován. Bohužel neúspěšně.

Žádost:

Západní konec Bezručovy sice je označen jako pěší zóna s výjimkou cyklistů, ale ve směru na západ je po pár metrech osazen zákaz vjezdu do protisměru jednosměrky, který podle všeho zakazuje i pokračování cyklistů. Cyklista tak nemůže legálně v tomto směru projet a napojit se do sadového okruhu, kde je taktéž pěší zóna s výjimkou pro cyklisty. Nemyslíme, že je ulice tak úzká, aby to nešlo (dle platných norem je výjimka pro cyklisty v protisměru možná, ČSN 73 6110), navíc ostatní provoz je z principu pěší zóny minimální, spíš se na to zapomnělo. Žádáme tedy o doplnění této výjimky. Foto ze současné situace v Bezručově ulici Jiná srovnatelná místa, například Martinská, kde je také kombinace pěší zóny a jednosměrky, tuto výjimku pro cyklisty v protisměru mají. Každé další propojení cyklistických tras je velkou pomocí k rozvoji cyklodopravy vytyčeném ve strategických dokumentech města Plzně (Plán udržitelné mobility města Plzně a Zásady dopravní politiky města Plzně)

Odpověď z Magistrátu města Plzně:

 

Komentář Plzně na kole:

Upřímně, jak je možné, že v zatáčce pěší zóny existuje nebezpečí srážky s vozidlem? Vozovka v tomto místě je zarovnaná s chodníkem, nelze se tu tedy ani zaklínat malou šířkou, která i tak dle vyhlášky je dostatečná (při malých rychlostech vozidel a malém počtu průjezdů). Viz tabulka níže Argument, že kolo může jet jinudy nebereme, to samé lze přece říci o každé trase a není možné neustále odkazovat „že je to možné objet jinudy“.