Nejste si jistí, komu to tam hodit? Třeba vám pomůžeme.

V minulých dnech jsme oslovili kandidující strany a uskupení (do „velkého“ zastupitelstva města Plzně), aby nám zodpověděly dvě jednoduché otázky:

  • Jak hodnotíte současný stav cyklistické infrastruktury v Plzni?
  • Pokud budete mít po volbách tu možnost, jaké změny v souvislosti s pohybem po městě na kole chcete navrhovat, prosazovat nebo podporovat?

Níže vám přinášíme plné znění odpovědí (pokud není uvedeno jinak) u stran, od kterých nám odpovědi dorazily.

(Řazení stran je dle čísla na kandidátce. Zvýrazněné části textu jsou námi, pro snazší orientaci)

2. Česká pirátská strana

(ve velkém zastupitelstvu získáno 7 mandátů za celkových 257 260 hlasů)

Jak hodnotí současný stav:

Současný stav cyklostezek není dobrý. Hodně často jsou cyklostezky přerušovaný a často špatně značený. Místo provizorních propojení cyklostezek se čeká až někdy za mnoho let se bude rekonstruovat ulice, ve který by měla cyklostezka být.

Jak by chtěli změnit:

Chceme hlavně provizorně propojit cyklostezky a to i cyklo koridory bude-li to nutný, zprůjezdnit co nejvíc jednosměrek a označit stezky, aby cyklisti věděli kam po cyklostezce dojedou, aby nemuseli mít sebou mapu stezek :))

Potom bych rád obnovil stezku na levém břehu Radbuzy (okolo Plovárny, Depa), což by mohlo odlehčit stezce na druhé straně, která by si zasloužila rozšířit bohužel jsou tam nějaké pozemkové problémy.

3. KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ

(ve velkém zastupitelstvu získány 4 mandáty za celkových 144 203 hlasů)

Zveřejnění odpovědi KDU-ČSL očekáváme velmi brzy a obratem ji doplníme, naší chybou nedošlo k ideálnímu nasměrování otázek. Děkujeme za pochopení. Prozatím se vyjádříme za nás, že KDU-ČSL se svým náměstkem pro dopravu se velkou měrou podílela na realizaci mnoha cykloopatření zrealizovanách v poslední době.

Jak hodnotí současný stav:

Po prvních svobodných volbách v roce 1990 byla KDU-ČSL první stranou, která se budováním cyklistické infrastruktury jako jediná začala systematicky zabývat. Vzhledem k tomu, že křesťanští demokraté působili od roku 1990 – 2010 na pozicích místostarosty na Slovanech je nejrozvinutější cyklistická infrastruktura (stezky pro pěší a cyklisty, cyklostezky údolím Úhlavy, Úslavy a Radbuzy a lávky přes tyto řeky) na Slovanech.

Na ostatních obvodech byla pro budování cyklistické infrastruktury víceméně nulová podpora a tak je tomu v podstatě dodnes. Jedinou čestnou výjimkou byl starosta MO Plzeň 4 Jan Votava (OF), který v letech 1990 – 93 vybudoval lávku pro cyklisty přes Berounku u sv. Jiří. Na návrh P. Náhlíka byla v roce 1991 (!) do podmínek budování dálnice D5 vložena i povinnost vybudovat lávku spojující Černice s Městským lesem pod hradem Radyně, lávka vyla dokončena až v roce 2006 (!).

Z iniciativy slovanských místostarostů zvolených za KDU-ČSL byly vybudovány i lávky pro cyklisty do všech sousedních obvodů tj. dvě lávky přes Úhlavu v Hradišti (do Radobyčic a na Výsluní), dvě bariérové lávky přes Radbuzu u doudlevecké Škodovky a u Papírny byly nahrazeny bezbariérovými, bariérové lávka přes Úslavu v Lobzích, byla nahrazena bezbariérovou, nové lávky pro cyklisty byly postaveny v Božkově i Koterově.

Poté co začal působit Petr Náhlík jako technický náměstek primátora a později jako náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí) začal podporovat cyklistickou infrastrukturu i z úrovně města. Na jeho návrh byl zpracován a schválen Generel cyklistické dopravy

Na jeho podnět byly také zpracovány Útvarem koncepce a rozvoje studie „cyklovýpadovek“ směrem na Třemošnou, Zruč, Vejprnice, Útušice a Koterov. Pro nezájem dotčených obvodů (zejména MO Plzeň 3) a sousedních obcí nebyla dosud zrealizována cyklostezka do Vejprnic a do Útušic (přesto, že základní stupně projektů jsou připraveny už řadu let). Cyklostezky na Třemošnou a Zruč byly vybudovány městem Plzeň za podpory MO Plzeň 1, cyklostezka do Starého Plzence byla vybudována za podpory MO Plzeň 2 – Slovany až po 25 (!!!) letech, přestože P. Náhlík jednal po každých komunálních volbách s vedením radnice ve Starém Plzenci. Projekčně se cyklostezka začala připravovat z iniciativy KDU-ČSL v roce 2005, na základě studie ÚKRMP.

KDU-ČSL (v obdobích kdy měla náměstka primátora) dále prosadila vybudování lávek: přes dálniční přivaděč na Nové Hospodě, přes Vejprnický potok v předních Skvrňanech, přes borskou přehradu (z Litic na Valchu), přes Úslavu (od Jateční ke sv, Jiří) atd.

Podstatně horší je situace s cyklopruhy a dalšími vstřícnými kroky vůči cyklistům v hlavním dopravním prostoru tj. přímo ve vozovkách. Problém byl způsoben víceméně personálně (a právem veta, které bylo dáno zákonnou úpravou) na úrovni krajského dopravního inženýra Policie ČR a trval kontinuálně od roku 1990 do roku 2012. Smutným pozůstatkem té doby jsou úzké cyklopruhy v chodnících, které většina cyklistů z důvodu nepohodlné jízdy logicky ignoruje. Teprve po personálních změnách na dopravních útvarech Městského i Krajského ředitelství Policie ČR se před cca pěti lety začalo blýskat na lepší časy. Díky spolupráci s občanskými iniciativami – zejména Plzeň na kole – se podařilo zpřístupnit řadu jednosměrných ulic pro cyklisty i v opačném směru.

V době kdy KDU-ČSL byla v opozici (tj. v období 1998-2002 a 2010-2014) se lávky pro cyklisty nestavěly vůbec a nových úseků cyklostezek se postavilo minimálně. V podstatě se  stavěly pouze tam, kde byly stezky součástí nějaké silniční stavby. Na závěr je nutné konstatovat, že v končícím volebním období 2014 -2018 podporovali výstavbu cyklistické infrastruktury také náměstci primátora P. Kotas a P. Šindelář. Také díky jejich podpoře byly získány prostředky na vybudování lávky přes Mži (otevřena v červnu 2017) u ZOO a cyklostezky do Starého Plzence (otevřena v září 2018) a z Radčic do Malesic (otevřena v září 2018).

Závěr: Současný stav cyklistické infrastruktury po 25 letech budování je dobrý, ale mohl by být samozřejmě lepší. To by ovšem o jeho zlepšení musely mít – kromě KDU-ČSL zájem i další volební strany, nejen jednotlivci na jejich kandidátkách.

Jak by chtěli zmenit:

KDU-ČSL bude podporovat výstavbu cyklistické infrastruktury samozřejmě i nadále a doufá, že se k jejím zastupitelům přidají i zastupitelé z dalších stran a nebude v této věci tak osamocená, jako dosud. KDU-ČSL bude podporovat to, co je reálné v příštích čtyřech letech vybudovat – to je v zásadě pouze to, kde z podnětu Petra Náhlíka byly vykoupeny pozemky a kde se z jeho podnětu již projektuje. Reálné je vybudovat cyklostezku údolím Vejprnického potoka do Vejprnic a cyklostezku údolím Úslavy do Útušic. Dále je reálné (v případě, že to nebude KDU-ČSL prosazovat sama) vybudovat několik lávek: 1) lávku přes státní silnici I/27 a železniční trať u Kameňáku, 2) mezi ŠKODA sport parkem a Českým údolím (pod soutokem Úhlavy s Radbuzou), 3) lávku přes Karlovarskou výpadovku (mezi OZ Globus a Chotíkovem), která spojí lesy pod Krkavcem s Radčickým lesem – už je schváleno i zastupitelstvem Chotíkova, 4) lávku ze Sylvánu do Radčic přes západní část městského okruhu, 5) lávku přes Rokycanskou třídu (mezi Letnou a Doubravkou) a 6) lávku přes Mži v Křimicích. Je zpracována i studie na cyklostezku údolím Mže ze Skvrňan přes Křimice a do Malesic, bylo zahájeno i jednání o cyklostezce z Dolního Vlkýše do Města Touškov. V případě, že se po 12 letech uklidní personální situace SK RAPID, chce KDU-ČSL vybudovat cyklostezku mezi areálem Lopatárny a řekou Úslavou.

KDU-ČSL chce ve spolupráci s občanskými iniciativami (Plzeňsko na kole, Plzeň na kole, Kontrolní skupina, K Světu, Kolem Plzně atd.) budovat bezpečné stojany na kola koloběžky, uzamykatelné kryté stojany (zejména pro turisty), chce dále: zprůjezdnit další jednosměrky pro cyklisty, projektovat, a bude-li to možné i vybudovat cyklostezky které spojí právě dokončenou cyklostezku k hlavní bráně ZOO s areálem bývalého výstaviště a cyklostezkou, která přes Roudnou a Mži vede do Štruncových sadů. Dále povedeme dialog se správci státních a krajských komunikací (ŘSD a SÚS PK) a zejména s Policií ČR na téma stavebních úprav (a dopravního značení) pro cyklisty v hlavním silničním prostoru nikoliv v chodnících.

Pro cyklisty a in-line bruslaře chce KDU-ČSL vyprojektovat (a s dotací státu a kraje) a vybudovat 10 km dlouhou cyklostezku po trase stávající železniční tratě z Doubravky do Chrástu, o kterou má zájem nejen Plzeň, ale i obec Chrást. Na návrh KDU-ČSL už byl záměr schválen v orgánech města Plzně a v současnosti jej SŽDC projednává s Ministerstvem dopravy.

4. PRO PLZEŇ

(ve velkém zastupitelstvu mandáty nezískány, celkem 105 272 hlasů)

Jak hodnotí současný stav:

Současnou cyklistickou infrastrukturu v Plzni považujeme za nedostatečnou a chceme dosáhnout jejího zlepšení a to v těchto třech základních směrech:

Jak by chtěli zmenit:

I.) Chceme se zaměřit na samotnou síť plzeňských cyklotras a jejich koncept, chceme napravit současný stav, kdy některé cyklotrasy na sebe navzájem nenavazují, chceme budovat další cyklostezky a dosáhnout toho, aby lidé na kole mohli bezpečně dojet ze všech okrajových částí města do centra, zároveň aby město mělo odpovídající okružní stezky. Chceme dosáhnout toho, že některé z městských cyklotras budou označeny jako páteřní a budou mít prioritu ve své vybavenosti.

II.) Chceme, aby cyklostezky byly bezpečné. Vadí nám současný stav, kdy mnohé cyklostezky vznikly v minulosti pouze tak, že na chodníku byla vyznačen prostor pro cyklisty, ve výsledku ale neplní svůj účel, protože cyklisté zde musí překonávat řadu překážek a vyhýbat se chodcům a mnohdy i autům. Chceme, aby páteřní cyklostezky (viz bod 1) byly osvětlené a patřičně široké, tedy bezpečné. Jako prvořadou k řešení vidíme cyklostezku podél Radbuzy z centra Plzně do Hradiště.

III.) Chceme, aby město zvyšovalo cyklistům ve městě komfort ohledně parkování kol. Budovalo moderní bezpečné cykloúschovny na nejrušnějších místech, u veřejných budov, v každé škole a u sportovišť. Chceme, aby dopravní podnik rozšířil bezplatnou přepravu jízdních kole z víkendových i na všední dny. Chceme, aby město podporovalo projekty typu bikesharing. Budeme prosazovat, aby město mělo při magistrátu zřízen post cyklokoordinátora, který bude koordinovat všechny aktivity kolem podpory cyklodopravy v městě.

5. TOP 09

(ve velkém zastupitelstvu získány 4 mandáty za celkových 150 150 hlasů)

Jak hodnotí současný stav:

V Plzni je strašně poznat, že cykloinfrastruktura dlouhá léta vůbec nebyla součástí plánování dopravy. Takže když si lidé uvědomili, že ji potřebujeme, musela nově vznikat často v hotovém veřejném prostoru. Důsledkem jsou nepropojenost cyklostezek, zoufale málo vhodných stojanů na kola (případně zařízení na parkování kol) či potenciální konflikty jednotlivých druhů dopravy. Např. v místech, kde cyklostezky nově přepůlily chodníky, dochází k častým problémům. Situace se v posledních letech sice zlepšuje, zejména v údolí řek, ale celkově není cyklistická infrastruktura příliš funkční. 

Jak by chtěli zmenit:

Musí se změnit zejména atmosféra kolem cyklodopravy. Stále totiž převažuje názor, že kolo je jen otázkou rekreace a volného času, nikoli plnohodnotným druhem dopravy. A vzhledem k problémům s dopravou ve městě, častému smogu a výrazné prašnosti, která Plzeň bez pochyby trápí, je změna přístupu dopravní politiky nanejvýš nutná. Respektive by možná stačilo důsledně dodržovat současné strategické dokumenty.

Myslím, že je na čase, aby měla Plzeň funkci cyklokoordinátora, který by měl možnost koordinovat všechny aktivity týkající se právě cyklodopravy. Vyřešilo by to řadu problémů a nejasností.

Měla by se i prostřednictvím této pozice řešit častá nepropojenost a nelogičnost trasování stezek pro cyklisty apod.

Rádi bychom také i nadále podporovali sdílení kol (příp. koloběžek) s jasnými pravidly pro další rozvoj systému.

7. Občanská demokratická strana

(ve velkém zastupitelstvu získáno 13 mandátů za celkových 486 401 hlasů)

Jak hodnotí současný stav:

Stav cyklistické infrastruktury považuji v Plzni za uspokojivý s ohledem na to, v jaké stavu se obecně dopravní infrastruktura v Plzni nacházela po roce 1989. Určité mezery lze vnímat u cyklistických propojení zejména v centru města nebo v částech, kde je hustší městská zástavba.

Jak by chtěli zmenit:

Pokud plzeňská ODS bude mít v nové Radě města Plzně zástupce, který bude mít v gesci dopravu (to se ODS jako jedna z mála věcí za posledních 12 let nepodařila), budeme vycházet z našeho volebního programu. Jsme názoru, že veřejná prostranství jsou určena pro všechny. Veřejná prostranství proto musí umožnovat pohyb chodců, cyklistů, MHD i automobilů. Při rekonstrukcích a samozřejmě i při stavbách nových komunikací budou cyklostezky nebo jízdní pruhy pro cyklisty samozřejmostí. Dále budeme pokračovat v propojování cyklistických stezek při výjezdech z Plzně tak, aby navazovaly na regionální síť cyklistických tras. Změnu určitě chceme v lokalitě Jateční, Na Roudné. Proto v současné době již pod patronací Odboru investic, který mám v gesci, připravujeme k realizaci cyklistického propojení u viaduktu na Jateční, kde cyklisté v současné době nemají zajištěný bezpečný průjezd směrem od/k Boleveckému rybníku.

10. PATRIOTI A STAROSTOVÉ S PODPOROU SVOBODNÝCH

(ve velkém zastupitelstvu mandáty nezískány, celkem 80 381 hlasů)

Jak hodnotí současný stav:

Jako aktivní cyklisté si samozřejmě přejeme urychlené dokončení pěších tras a cyklostezek ve smysluplný celek. Tyto komunikace se někdy budují zcela bez návaznosti a chodce či cyklisty přivádějí do nepříjemných, až vyloženě nebezpečných situací. Vzniká tak zbytečná nevraživost mezi motoristy, cyklisty a pěšími. Kolo může být a mělo by být plnohodnotným dopravním prostředkem do školy i do práce. V Plzni je ale cyklista často nucen balancovat na hraně rizika a zákona.

Jak by chtěli zmenit:

Město musí převzít aktivní roli v dobudování sítě cyklostezek, dál podporovat systém sdílených kol a zlepšit tristní stav sítě cyklostojanů ve městě. Toto je a bude naší prioritou, protože podpora cyklodopravy patří k samozřejmým vlastnostem moderních měst a výše zmíněné budeme aktivně prosazovat.

13. Česká strana sociálně demokratická

(ve velkém zastupitelstvu získány 3 mandáty za celkových 141 073 hlasů)

Jak hodnotí současný stav:

Pokud budeme vycházet z předpokladu, že město Plzeň nemá infrastrukturu (myšleno silnice a chodníky), která od počátku počítala s dopravou na kole, vidím v tomto směru určitě zlepšení. Tím je například rozšíření chodníků a na nich vyznačení pruhů pro cyklisty, případně nově zrekonstruovaná Dlouhá ulice(a nejen ta)má již vyznačený pruh pro cyklisty přímo v silnici. Slyšel jsem názory, že cyklopruh na chodníku není zcela vhodné řešení, může zde docházet ke kolizi chodců s cyklisty. Bohužel stejná situace nastává i na silnici mezi řidiči a cyklisty. Největší problém je pak odbočování aut vlevo pokud vedle něj jede jízdní kolo. Stále samozřejmě zůstávají ve městě místa, kde nejde na kole jet jinde než po silnici. Kdo však jezdí na kole alespoň občas i po městě, potažmo přes město, musí uznat, že není problém dostat se bezpečným způsobem z místa A do místa B. Bohužel ne vždy to je nejkratší možná cesta. Zároveň se podařilo v tomto období vybudovat i řadu cyklostezek mimo centrum města a umožnit tak dopravu do centra i z menších městských obvodů.

Jak by chtěli zmenit:

Město má nějakou infrastrukturu, silnice jsou jednou postavené a jsou jen malé možnosti, jak je rozšiřovat nebo jinak upravovat stávající zástavbu. Takže tam, kde to bude možné, vytvořit pruh pro cyklisty. Velice se mi líbí sdílení kol a koloběžek na území města, které město podporuje a mělo by i nadále. Tam ale vidím problém se stojany, alespoň v historickém jádru města a u veřejných budov. Dnes se kola povalují různě po městě u sloupů. V současné době se již pracuje společně s městem na částečné nápravě. Je naplánovaná celá řada cyklotras v různém stupni projektové dokumentace. Osobně podporuji například bezpečné propojení Plzně s Radčicemi, Křimicemi a dále na Malesice. Zároveň maximální propojení nenavazujících cyklotras ve městě. Jako další příklad mně napadá pokračování cyklostezky na Jateční ulici směrem k Boleveckým rybníkům.

Děkujeme za všechny reakce!


Nezodpovězené, ale zpětně dohledané v programech

Tyto strany nám sice neodpověděli, ale protože ve volbách získaly nějaké zastupitele do „velkého“ zastupitelstva, zpětně jsme dohledali v jejich programech, co na téma městké cyklistiky slibovaly. Do článku doplňujeme 8.10.:

9. ANO 2011

(ve velkém zastupitelstvu získáno 13 mandátů za celkových 488 324 hlasů)

Chceme kvalitní MHD, cyklostezky, sdílení kol, koloběžek.
Otevřeme město pro car sharing a bike sharing.
Zahájíme veřejnou diskusi nad funkcemi hlavních tříd centra města (Klatovská, Americká ul.)
Prosadíme investice do infrastruktury
Budeme rozvíjet městský prostor přátelský rodinám – „Plzeň bez bariér“

11. Komunistická strana Čech a Moravy

(ve velkém zastupitelstvu získány 3 mandáty za celkových 124 055 hlasů)

Budeme podporovat další zkvalitňování dopravní infrastruktury města, … podpoříme další útlum individuální dopravy v centru města i výstavby nových cyklostezek.
Budeme podporovat rozšiřování počtu bezpečnostních prvků v silniční dopravě, jako jsou např. bezpečné přechody, informační měřiče rychlosti, na místech přechodů pro děti zpomalovací prahy apod.


Nezodpovězené a zpětně nezjišťované

Strany a uskupení, kde odpověď nemáme (případně viz poznámka). Tím nijak neříkáme, že strana se cyklodopravě věnovat nechce, jen že nám nebylo na naše dotazy odpovězeno. (Doplněno 8.10..: A protože žándá z těchto stran nezískala mandát ve velkém zastupitelstvu, zpětně v jejich programu nijak nedohledáváme.)

1. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) … pozn.: odpověď jsme sice obdrželi, avšak přiložené podklady neobsahovaly odpovědi na naše otázky

6. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

8. NOVÁ PLZEŇ s Jiřím Strobachem

12. Česká Plzeň – Naše Šance

14. Demokratická strana zelených a nezávislí kandidáti – sdružení DSZ a NK

15. Strana soukromníků České republiky

16. VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ … pozn.: kontakty se nám nepodařilo dohledat

(Otázky byly rozeslány ráno v úterý 2.10. na dohledané kontakty jednotlivých stran a uskupení. V případě uskupení více stran nebo uskupení bylo odesláno na jednu z takových stran. Bohužel není v našich kontaktovat naprosto každého jednotlivě, každou lokální stranu v každém městkém obvodu, nebo každého nezávislého kandidáta.)


Aktualizace článku:

  • 8.10.2018 … zpětně doplněny informace k ANO 2011 a KSČM, po volbách, na základě získání mandátů v zastupitelstu v města
  • 8.10.2018 … doplněny počty získaných mandátů a hlasů voličů (zdroj iDnes)