Oslovili jsme kandidující strany/hnutí/koalice (celkem 16 subjektů) do zastupitelstva Plzeňského kraje s několika jednoduchými otázkami na jejich program v oblasti cyklodopravy a mikromobility. Otázky byly:

Jaká je vaše vize pro podporu mikromobility v Plzni a Plzeňském kraji (https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikromobilita)? 

Jaký je váš plán pro integraci cyklodopravy a dalších druhů dopravy v rámci Plzně a Plzeňského kraje?

Jaký je váš plán a program ohledně parkování kol v kraji: před školami, úřady, zájmovými místy?

Co plánujete ohledně cyklistické infrastrury? Především napojeni Plzně na okolní obce a na silnicích ve správě státu (páteřní komunikace v Plzni).

 Doposud se nám dostalo 8 odpovědí.

Zároveň jsme požádali o zpětné hodnocení co se povedlo v uplynulém volebním období pana Pavla Čížka (náměstek hejtmana pro oblast dopravy): ten se v době publikování článku nevyjádřil. 

Pročetli jsme odpovědi a v tomto článku předkládáme hodnocený přehled odpovědí z hlediska Plzeň na kole (infografika). Níže pak plné odpovědi, tak jak jsme je obdrželi. 

(Otevřít infografiku v plné kvalitě do nového okna)

(Otevřít infografiku v plné kvalitě do nového okna)

 

 


KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI – KOALICE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

Jaká je vaše vize/program pro podporu mikromobility v Plzni a Plzeňském kraji?

  • Chceme ve spolupráci s občanskými iniciativami (Plzeňsko na kole, Plzeň na kole, K Světu, Kolem Plzně atd.) budovat bezpečné stojany na kola a koloběžky a cykloboxy (nejen pro turisty). 
  • Dále chceme zprůjezdnit další jednosměrky pro cyklisty, a především podporovat cyklostezky projektované obcemi a městy. 
  • Chceme vést dialog se správci státních, krajských a místních komunikací (ŘSD, SÚS PK, města a obce) a zejména s Policií ČR na téma stavebních úprav (a dopravního značení) pro cyklisty v hlavním silničním prostoru nikoliv na chodnících. 
  • Pro cyklisty a in-line bruslaře chceme dokončit projekt a s dotací státu a kraje vybudovat 10 km dlouhou cyklostezku po trase stávající železniční tratě z Doubravky do Chrástu, o kterou má zájem nejen Plzeň, ale i obec Chrást. Na návrh našich kandidátů už byl tento záměr schválen v orgánech města Plzně a v současnosti je nutné jej ve spolupráci se Správou železnic projednat s Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury.

Jaký je váš plán pro integraci cyklodopravy a dalších druhů dopravy v rámci Plzně a Plzeňského kraje?

Pro integraci kol byly podmínky vytvořeny již od 1. 7. 2020. Od tohoto data je většina cyklobusů v Plzeňském kraji provozována na základě objednávky POVED, respektive Plzeňského kraje. V roce 2019 byl krajem provozován také cyklovlak, ale jeho provoz závisí na možnostech rozpočtu kraje a dotčených obcí a měst. 

Nejhorší je situace s cyklopruhy a dalšími úpravami vozovek vstřícnými vůči cyklistům v hlavním dopravním prostoru tj. přímo ve vozovkách. Problém byl způsoben právem veta, (které bylo dáno zákonnou úpravou) na úrovni krajského dopravního inženýra Policie ČR a trval od roku 1990 do roku 2012. Smutným pozůstatkem té doby jsou úzké cyklopruhy v chodnících v Plzni, které většina cyklistů z důvodu nepohodlné jízdy ignoruje. Po změnách na dopravních útvarech Městského i Krajského ředitelství Policie ČR se před cca pěti lety začalo blýskat na lepší časy. Díky spolupráci s občanskými iniciativami se v Plzni podařilo zpřístupnit řadu jednosměrných ulic pro cyklisty i v opačném směru.

Jaký je váš plán a program ohledně parkování kol v kraji: před školami, úřady, zájmovými místy?

Vzhledem k tomu, že většina občanů, kteří kolo užívají častěji či denně, si pořídila kvalitní, ale nikoliv levná kola, je zřejmě jediným řešením pořízení uzamykatelných cykloboxů. Ty je vhodné umístit v železničních stanicích, před školami, úřady, u nákupních zařízení, na konečných stanicích MHD v Plzni, a v zájmových cílových místech (koupaliště, sportoviště apod.). Vlastníkem pozemků železnic je stát, vlastníkem ostatních obec. Součástí cykloboxů (návrh již zpracovala Fakulta designu a umění ZČU) je i odbavovací systém pro platební bankovní karty, Plzeňskou kartu či In kartu ČD. Chceme prosadit tarifní zvýhodnění uživatelů cykloboxů ve veřejné dopravě a cenové zvýhodnění předplatitelů veřejné dopravy při ukládání kol do cykloboxů. Cyklobox musí komunikovat se správcem a hlásit mimořádné stavy. Klíčové bude rozhodnutí o způsobu zajištění dodávky i správy cykloboxů a výběr míst pro jejich umístění. Bez dobré spolupráce Plzeňského kraje s městy, obcemi a Správou železnic to nepůjde.

Co plánujete ohledně cyklistické infrastrury? Především napojeni Plzně na okolní obce a na silnicích ve správě státu (páteřní komunikace v Plzni).

Koalice pro Plzeňský kraj (KPPK) podporuje výstavbu cyklistické infrastruktury (napojeni Plzně na okolní obce) od roku 1990. První cyklostezky v Plzni po roce 1990 iniciovali její zástupci , a pak i mnohé další včetně lávek pro pěší a cyklisty. KPPK bude podporovat to, co je reálné v příštích čtyřech letech vybudovat – to je v zásadě pouze to, kde z podnětu našich kandidátů byly vykoupeny pozemky a kde se již projektuje. 

Reálné je vybudovat cyklostezky údolím Vejprnického potoka do Vejprnic a údolím Úslavy do Útušic. 

Dále je reálné vybudovat řadu lávek: 

1) dokončit lávku přes státní silnici I/27 a trať u Kameňáku, 

2) mezi ŠKODA sport parkem a Českým údolím (pod soutokem Úhlavy s Radbuzou),

3) lávku přes Karlovarskou výpadovku (mezi OZ Globus a Chotíkovem), která spojí lesy pod Krkavcem s Radčickým lesem, 

4) lávku ze Sylvánu do Radčic přes západní část Městského okruhu, 

5) lávku přes Mži v Křimicích. Je zpracována i studie na cyklostezku údolím Mže ze Skvrňan přes Křimice do Malesic.


Piráti

Jaká je vaše vize/program pro podporu mikromobility v Plzni a Plzeňském kraji?

Chtěli bychom připravit co nejlepší podmínky pro mikromobilitu. To znamená stezky pro dopravní prostředky pohybující se mezi 15 a 35 km/h, které budou v ideálním případě stavebně oddělené od silnice i chodníku. V případě, že takové oddělení není z prostorových důvodů možné, preferujeme cyklopruhy v hlavním dopravním prostoru.

Obecně by mělo platit, že cesta na prostředku mikromobility by neměla být delší než cesta osobním autem nebo hromadnou dopravou.

Jaký je váš plán pro integraci cyklodopravy a dalších druhů dopravy v rámci Plzně a Plzeňského kraje?

Chceme zrevidovat stávající projekty tak, aby v nich byla zohledněna právě mikromobilita ve městech a rekreační cyklotrasy mimo města. V nových projektech by měly být zohledněny tyto věci automaticky.

Jaký je váš plán a program ohledně parkování kol v kraji: před školami, úřady, zájmovými místy?

Chceme, aby před veškerými veřejnými místy byly stojany na kola, ke kterým půjde jednoduše zamknout rám kola či jiného prostředku mikromobility.

Co plánujete ohledně cyklistické infrastrury? Především napojeni Plzně na okolní obce a na silnicích ve správě státu (páteřní komunikace v Plzni).

U silnic 2. třídy, které má ve správě Plzeňský kraj, respektive jeho servisní organizace, bychom rádi dostavili cyklostezky podél silnic, případně postavili alternativní cesty, které by však měly být kratší nebo při nejhorším stejně dlouhé jako silnice.

Rádi bychom prosadili, že u všech projektů Ředitelství silnic a dálnic budou součástí cyklostezky. Ty by měly být bez přerušení odbočkami, tj. na křížení s hlavními silnicemi budou podjezdy nebo nadjezdy, jak je běžné v cyklisticky vyspělejších zemích.

Závěrem

Jsme si vědomi, že je to cesta na delší dobu než je jedno volební období. Někdy se ale musí začít prorážet bariéry a měnit zažité přístupy k cyklodopravě. A proč ne už od října.


STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM BERNARDEM a podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů.

Jaká je vaše vize pro podporu mikromobility v Plzni a Plzeňském kraji?

Obecně dlouhodobě podporujeme cyklodopravu nejen jako prostředek rozvoje turistiky, ale cyklistiku jako rovnocenný dopravní prostředek do práce, do školy, za kulturou, na nákup, …

Jaký je váš plán pro integraci cyklodopravy a dalších druhů dopravy v rámci Plzně a Plzeňského kraje?

Předně je nutné podotknout, že je za námi, konkrétně za dosavadním náměstkem pro dopravu Pavlem Čížkem za STAN, vidět práce na podporu cyklodopravy. Dosud vysoutěžených 24 nových vlakových souprav je nízkopodlažních se závěsy pro kola. Stejně tak v podmínkách připravovaného tendru na provozovatele motorových venkovských vlaků je jednou z podmínek, že každý vůz musí přepravit minimálně 8 kol a dva kočárky. Náš plán je pokračovat i v budování přestupních dopravních terminálů (stejně jako Nepomuk, Přeštice, Nýřany, …) s dostatečnou kapacitou cyklostojanů a krytých uzamykatelných cykloboxů, aby byli lidé motivování na nádraží dojet na kole a dál veřejnou dopravou. Největší novinkou ve veřejné dopravě je samozřejmě nový dopravce autobusové dopravy, 315 zbrusu nových autobusů a integrované jízdné pro autobusovou dopravu, vlakovou dopravu a MHD. Je snahou veřejnou dopravu s cyklodopravou vhodně doplňovat.

Jaký je váš plán a program ohledně parkování kol v kraji: před školami, úřady, zájmovými místy?

Stejně jako u nových přestupních terminálů je zázemí pro bezpečné parkování kol prioritou, která nesmí být opomíjena.

Co plánujete ohledně cyklistické infrastrury? Především napojeni Plzně na okolní obce a na silnicích ve správě státu (páteřní komunikace v Plzni).

Před 4 lety byl rozvoj krajské cyklodopravy jakousi Popelkou a přímé investice do budování cyklostezek nebyly žádné. Krajskému náměstkovi pro dopravu Pavlovi Čížkovi za STAN se povedlo prosadit investice přímo na budování cyklostezek. Za 4 roky bylo investováno téměř 115 mil. Kč do vybudování více jak 60 km cyklostezek a cyklotras, 27 km přírodně blízkých stezek, 3 pumtrackové dráhy a 2 skills lajny pro nácvik jízdy. Při železničním mostu přes Hracholusky byla vybudována lávka pro cyklisty. Začalo se s tvorbou nové Koncepce rozvoje cyklistiky v Plzeňském kraji. Jasnou prioritou je dobudování páteřních mezinárodních cyklostezek (Eurovelo č. 4, Eurovelo č. 13, CS 3 a CS 37), následují Nadregionální cyklotrasy – spojující krajská města, nebo významná města PK, dále jsou to regionální cyklotrasy, které rozvíjí Mezinárodní dálkové cyklotrasy, nebo jsou turisticky významné. V Koncepci budou taktéž stanoveny koridory pro cyklistickou dopravu v okolí významných městských aglomerací. Osvědčilo se i zřízení pozice krajského cyklokoordinátora, který komunikuje s obcemi, je motivační a poradní silou při tvorbě projektů a pomáhá se žádostmi o finance ze SFDI. Díky tomu je připraveno mnoho projektů a chceme v nastaveném směru podpory krajské cyklodopravy pokračovat. 


KSČM

Jaká je vaše vize/program pro podporu mikromobility v Plzni a Plzeňském kraji?

Mikromobilitu podporujeme, ovšem za dodržování přísných bezpečnostních opatření a jejich donucování. Chodec musí být vždy na prvním místě, ostatní typy přepravy osob jsou sekundární.

Jaký je váš plán pro integraci cyklodopravy a dalších druhů dopravy v rámci Plzně a Plzeňského kraje?

Především další a urychlené budování cyklostezek, ovšem pouze tam, kde budou splňovat příslušná bezpečnostní kritéria. Tzn., nesmí docházet k ohrožování chodců, což se nyní nezřídka děje. Na těchto nových, zřetelně a jednoznačně označených cyklostezkách nesmí také chybět příslušné bezpečnostní prvky. Nelze vytvářet cyklostezky například pouze takovým způsobem, že se bílou čárou rozdělí již tak úzký chodník, k čemuž často dochází a ohroženi jsou tak nejen chodci, ale i cyklisté.

Jaký je váš plán a program ohledně parkování kol v kraji: před školami, úřady, zájmovými místy?

V případě, že budova nenabízí možnost uložení kol v interiéru, je v dnešní době nutností odstavné plocha a zařízení pro kola vyčlenit. V opačném případě nemůžeme po občanech chtít, aby preferovali cyklodopravu před auty. Teoreticky lze tento požadavek obligatorně začlenit i do příslušného zákona.

Co plánujete ohledně cyklistické infrastrury? Především napojeni Plzně na okolní obce a na silnicích ve správě státu (páteřní komunikace v Plzni).

Cyklostezky a jejich budování na území města Plzně je přímo v gesci Rady města Plzně a zastupitelstva, včetně příslušných městských úřadů. Kraj může poskytovat pouze jistou dotační podporu. Tíha plánování a výstavba cyklostezek tak leží zejména na obcích, které samy musí zvážit, zda jsou pro ně potřebné.


Soukromníci

Jaká je vaše vize/program pro podporu mikromobility v Plzni a Plzeňském kraji?

SSČR i nadále bude podporovat rozvoj mikromobility, a to jak na úrovni krajské, tak po dohodě s městem Plzeň. Úlevy pro držitele elektrických a hybridních vozidel. Dostatečně kapacitní přenosová soustava a podpořit nákup ekologických vozidel. Pro to je třeba zákonná úprava, kterou již máme připravenou.

Jaký je váš plán pro integraci cyklodopravy a dalších druhů dopravy v rámci Plzně a Plzeňského kraje?

Vše je o financích. A je nereálné, aby u každé silnice vedla paralelně cyklostezka. Plánem (vizí) je vybudování cyklostezky kopírující jižní trasu Svatojakubské cesty.

Jaký je váš plán a program ohledně parkování kol v kraji: před školami, úřady, zájmovými místy?

Samozřejmě nehledat složitá řešení a je třeba se kouknout několik desítek let zpět, kdy před každým konzumem, hospodou, národním výborem byl umístěn jednoduchý stojan na kola.

Současný stav bikesharingu, alespoň v Plzni, kdy kola se různě povalují, jsou odkládány k dopravním značkám (což je v rozporu se zákonem) považuji za nepříliš šťastný. A opět se nabízí jednoduché řešení. Stačí se podívat do sousedních metropolí.

Co plánujete ohledně cyklistické infrastrury? Především napojeni Plzně na okolní obce a na silnicích ve správě státu (páteřní komunikace v Plzni).

Vše je o financích. A je nereálné, aby u každé silnice vedla paralelně cyklostezka. Plánem (vizí) je vybudování cyklostezky kopírující jižní trasu Svatojakubské cesty.


Trikolora

Jaká je vaše vize/program pro podporu mikromobility v Plzni a Plzeňském kraji?

Propojení dopravy hromadné a osobní v logických komunitních celcích, střediscích. Cílem je posílení sdílené hromadné dopravy a cyklodopravy. Zjednodušená přeprava kol v prostředcích hromadné dopravy. Využití Smart technologií pro uložení kol, zajištění přepravy a slevy na jízdném při využití kola.

Jaký je váš plán pro integraci cyklodopravy a dalších druhů dopravy v rámci Plzně a Plzeňského kraje?

Logické propojení cyklotras tak, aby je bylo možné využívat pro reálnou dopravu. Kombinace úložných boxů, které jsou v Rakousku i v Jižních Čechách u dopravních uzlů jako nádraží a stojanů digitálně uzamykatelných. Zajištění dopravních cest pro kola včetně bezpečného využití pro děti a vozíky za kola. Prostředky hromadné dopravy, kde má vliv municipál, musí umožnit přepravu kol jednoduše a nikoli tento způsob spíše blokovat. Na stranu druhou na využití cyklostezky motivovat kolaře ze silnic a tím se zvýší bezpečnost provozu a i plynulost.

Jaký je váš plán a program ohledně parkování kol v kraji: před školami, úřady, zájmovými místy?

Místa s vlivem místní samosprávy budou mít vybudována bezpečná úložiště kol formou boxů a volných zastřešených stojanů s kamerovým systémem, využívání digitálních technologií pro zjištění volných míst pro uložení kola a online blokace těchto míst přes Smart aplikace.

Co plánujete ohledně cyklistické infrastrury? Především napojeni Plzně na okolní obce a na silnicích ve správě státu (páteřní komunikace v Plzni).

Urbanistické propojení s výhledem na budoucí rozvoj měst a obcí. Napravení nesystémového napojování Plzně a okolí spolu s komfortním cestováním pro cyklisty (rozdělení chodníku čarou, kdy se vedle sebe nevejde ani kolo ani chodec není řešení). Upravení cyklotras na reálné využití včetně vozíků za kolo pro děti. V rámci Plzně spojení předměstí s centrem bezpečnými cyklostezkami.


Pravé spojení (ODS + TOP09)

Jaká je vaše vize/program pro podporu mikromobility v Plzni a Plzeňském kraji?

Samotná mikromobilita je spíše doménou obcí a měst. Z hlediska kraje je podstatné, aby byla provázána s dalšími druhy dopravy. Ať už s městskou hromadnou, linkovou autobusovou nebo železniční dopravou. Od toho by se měla odvíjet i koordinační (strategie, integrace dopravy, pozemky, projektová příprava apod.) a pomocná (zejména finanční) role krajské samosprávy.

Jaký je váš plán pro integraci cyklodopravy a dalších druhů dopravy v rámci Plzně a Plzeňského kraje?

Kraj by měl vytvářet podmínky pro integrovanou dopravu zejména v podobě podpory budování klíčových dopravních terminálů, které by nabídly pohodlné přestupy mezi autobusy a vlaky, bezpečné

parkování kol a přiměřenou kapacitu parkování aut. Klíčové je zejména napojení na železnici jako páteřní sít v kraji. Již nyní se tak děje např. v Nepomuku, Nýřanech, Přešticích nebo v Blovicích. Připravují se další terminály např. v Klatovech, Nezvěsticích nebo Dobřanech. Důležité je, aby při modernizaci železničních tratí bylo myšleno na dostatečné parkování kol i ze strany Správy železnic, a

to zejména tam, kde kvůli rychlosti a bezpečnosti odklánějí trať a zastávky více od obcí (např. modernizace trati Plzeň-Domažlice). K tomu všemu je nutné přidat i síť bezpečných cyklotras, které by vedly právě k těmto zásadním dopravním uzlům. Vše s přihlédnutím k potřebám konkrétních obcí, které terminály budují.

Jaký je váš plán a program ohledně parkování kol v kraji: před školami, úřady, zájmovými místy?

V otázce parkování kol, vyjma výše zmíněného parkování v terminálech, může kraj působit zejména na své zřizované organizace, aby tam, kde to dává smysl, dokázaly vytvořit i za podpory obcí a měst podmínky pro možnost dojíždění na kole.

Co plánujete ohledně cyklistické infrastrury? Především napojeni Plzně na okolní obce a na silnicích ve správě státu (páteřní komunikace v Plzni).

Kraj by měl podporovat podporovat budování cyklistické infrastruktury minimálně jako doposud. Mělo by dojít k upevnění již zřízené pozice krajského cyklokoordinátora. Musí být dopracována koncepce, která určí priority v oblasti cyklodopravy v celém kraji. Jednoznačnou prioritu musí dostat mezinárodní (CT 3 a CT 37), případně mezinárodní Greenways zařazené do sítě Eurovelo. Vedle toho by měl rozvíjet páteřní cyklotrasy propojující města a obce v kraji s tím, že tam kde to je majetkově možné mohl využít koridorů krajských silnic. Z hlediska napojení města Plzně se nabízí vybudování cyklostezky na tělese bývalé železnice v úseku Bukovec – Chrást, kam by mělo dojít přetrasování CT 3. Vybudování cyklostezky údolím Radbuzy směrem do Dobřan, pokračování v budování cyklostezky ve směru do Brd apod.


Rozumní, ND

Jaká je vaše vize/program pro podporu mikromobility v Plzni a Plzeňském kraji?

Cyklostezky musí být navrženy tak, aby byly bezpečné. „Nalajnování“ na vozovky, kde je plný až nadměrný provoz automobilů se míjí účinkem. Na takové „cyklostezky“ se mohou vydat pouze skutečně vyspělí cyklisté. 

Podpora by měla ale směřovat hlavně k mládeži, která trpí nedostatkem pohybu a začínající obezitou, a samozřejmě i pro udržování kondice a přijatelné fyzické formy pro vyšší věkové skupiny. Je potřeba si vzít příklad z Rakouska a vytvořit síť cyklostezek, které na sebe navazují, tak, aby bylo možné plánovat dovolenou na kolech (jako to je např. podél řeky Drávy od horního toku v Rakousku až přes Slovinsko k hranicím Chorvatska) Je to příležitost i pro podnikatele v cestovním ruchu, připravit itineráře s možností přespání v cyklohotelech.

Jaký je váš plán pro integraci cyklodopravy a dalších druhů dopravy v rámci Plzně a Plzeňského kraje?

Někde se tak již děje. Pohodlná místa pro kola ve vlacích a zvláštní přívěs pro kola v autobusech.

Jaký je váš plán a program ohledně parkování kol v kraji: před školami, úřady, zájmovými místy?

Toto je problém. Parkování kol naráží na časté krádeže kol. Je nutné při parkovacích místech zajistit bezpečnost odložení kola. Možná před zájmovými místy zapojit kamery a bezpečnostní signalizaci, co se týká škol, umožnit parkování kol přímo v areálu školy, taktéž v úřadech.

Co plánujete ohledně cyklistické infrastrury? Především napojeni Plzně na okolní obce a na silnicích ve správě státu (páteřní komunikace v Plzni).

Vybudování páteřní sítě cyklostezek propojujících metropolitní prostor Plzně s okolními obcemi a turistickými destinacemi. Ovšem, viz bod č. 1. Musí to být bezpečné a ne pouze pro forma, jako doposud.