Námitka ke značení na křižovatce Folmavská x Stavební, odbočení k Lidlu, který bude naproti Bauhasu na Borských polích. Přes hlavní (Folmavskou) původně vedl jen přechod pro chodce, a ne sdružený přechod/přejezd i pro cyklo. Na bočních větvích kvůli cyklostezce podél Folmavské sdružený přechod je; stejně jako na okolních křižovatkách ( Folmavská x U letiště a Folmavská x Technická). Drobná úprava pomáhající myslet na to, že i tady vede cykloinfrastruktura.

Žádost

Námitka k veřejné vyhlášce č.j. MMP/369740/21 DOP ze dne 4.11.2021 MÚ – oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ – LIDL ČR, Folmavská x Stavební  Tímto vznášíme námitku k navrhovanému dopravnímu značení na dotčené křižovatce Folmavská x Stavební. Zatímco boční větve křižovatky řeší překonání komunikace přejezdem přidruženým k přechodu (V8b), překonání ul. Folmavská je vyznačeno jen přechodem pro chodce (V7a). Viz výřez z přílohy oznámení na Obr. 1
Obr. 1: Navrhované DZ na řešené křižovatce Folmavská x Stavební
Stávající řešení cyklistické dopravy na celém území Borských polí nabízí bezpečný a převážně bezkonfliktní pohyb cyklistů v dopravním prostoru. Navrhované značení křižovatky Folmavská x Stavební se tomuto konceptu vymyká a nutí tak cyklistu přijíždějícího ke křižovatce řešit spornou situaci překonání komunikace po přechodu pro chodce. V souvislosti s nově otevřenou prodejnou LIDL lze i na ramenech křižovatky, značených v návrhu pouze přechodem pro chodce, očekávat pohyb cyklistů z různých směrů — od areálu ZČU, od NC Borská pole nebo od areálu prodejny Decathlon.   Navrhujeme proto vyřešit překonávání ul. Folmavská buď sdruženým (V8c) nebo přimknutým (V8b) přejezdem pro cyklisty, tak jak je použito i na sousedních křižovatkách Folmavská x U Letiště, Folmavská x Technická (Obr. 2). Vzhledem k tomu, že postačuje změnit typ VDZ a osadit SSZ kombinovaným sklíčkem chodec+cyklista, je taková úprava realizovatelná i ve stávající fázi stavby. Tento návrh je plně v souladu s investiční strategií Plánu udržitelné mobility města Plzně (PUMP), která předpokládá propojování cyklistických řešení do spojité sítě a skrze bezpečnou infrastrukturu a aplikování takovýchto jejich drobných vylepšení je jistě krokem k navýšení podílu nemotorové dopravy na dělbě přepravní práce, jednoho z ukazatelů naplnění PUMP. 
Obr. 2: Řešení přechodů na sousedních křižovatkách v leteckém pohledu.
(A) Folmavská x U Letiště, (B) Folmavská x Technická

Odpověď z Magistrátu města Plzně:

Plná odpověď z úřední desky zde

Komentář Plzně na kole:

Díky, každá drobnost pomůže!