Další symboly trojúhelníku (přednosti) přibudou nově na stezce v Kaznějovské u výjezdů z (poměrně malých) parkovišť. Dojde tak k dalšímu nakouskování už tak kouskované infrastruktury. Myslíme si, že by se to dělat nemělo, že přímo Technické podmínky Ministerstva dopravy doporučují jiné řešení. Pokusili jsme tuto změnu značení připomínkovat, bohužel neúspěšně. Současný stav stezky: 

Žádost

Námitka k veřejné vyhlášce č.j. MMP/275139/21 ze dne 16.8.2021 MÚ – oznámení návrhu stanovení a výzva: Žádost o DZ – Kaznějovská, Jesenická. Nesouhlasíme se stanovením uvedeného dopravního značení, které na 2 místech přerušuje stezku pro chodce a cyklisty v prostoru křížení s napojením dvou malých parkovacích ploch. Jsme přesvědčeni, že to není správné ani doporučované řešení takového křížení. V souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy, které se Město Plzeň zavázalo při navrhování komunikací dodržovat (konkrétně TP179),  navrhujeme změnu v tomto smyslu:
  • na obou tomto napojení ponechat stezku pro chodce a cyklisty nepřerušenou, 
  • v místě křížení použít barevné (červené) zvýraznění povrchu stezky,
  • v místě křížení umístit piktogramy cyklista a chodec do příslušných částí stezky, otočených čelem k přijíždějícím vozidlům,
  • umístit symbol trojúhelník na vozovku před křížení se stezkou čelem k přijíždějícím vozidlům
Tedy z uvedených TP179 např. toto řešení: Jako příklad dobrého řešení přikládáme foto nedávno zrealizovaného vjezdu na parkoviště podobné velikosti u Boleveckého rybníka: Žádáme Vás tímto o přezkoumání dosavadního stanovení, zohlednění doporučení z Technických podmínek Ministerstva dopravy, a zapracování této změny jak do přechodné úpravy, tak do budoucí trvalé místní úpravy dopravního značení v této oblasti. Věříme, že tato úprava bude v souladu nejen s doporučeními k realizaci cyklistické infrastruktury, ale i s prohlášeními představitelů města o podpoře cyklodopravy na jeho území a jejímu případnému upřednostnění před IAD. 

Odpověď z Magistrátu města Plzně:


Komentář Plzně na kole:

Tentokrát se zmůžeme jen na jízlivé poznámky: řidiči nemají dostatečný rozhled = můžou tu fičet jak rychle se jim zachce a cyklisty tu nechceme modelové řešení používané všude v Plzni = prostě se to tu tak dělá Děkujeme Odboru dopravy za další přerušení stezky a další trojúhelníky pod kola.