Na více podnětů od Vás – veřejnosti, ale i dle názoru našich členů, jsme požádali město (Správu veřejného statku) o doznačení průjezdu Českým údolím jako smíšené stezky pro chodce a cyklisty.

Proč?

  • fakticky to tam tak již funguje, ale na příjezdu je nejasné dopravní značení
  • cyklista si dle současného značení není jistý, jestli tam jede po silnici, chodníku, smíšeným prostorem…
  • celý tento prostor je součástí plánů na „spojité“ Greenways podél plzeňských řek

Naší snahou tedy bylo prodloužit značení stezky pro chodce a cyklisty, která od Zborovské (od Tyršova mostu v Doudlevcích) do Českého údolí již vede, i o tento úsek. Podél parku, softballového hřiště, skautských kluboven.

Výsledek? Bohužel byla žádost odmítnuta a prostor zůstává v současném (podle nás mírně nejasném) režimu. Podrobnosti níže.

Plzeňské Greenways

Plán a studie greenways už v Plzni existují více než desetiletí. Hodně úseků se už vyznačilo, vylepšilo nebo nově postavilo. Stejně tak je hodně úseků ještě v plánu – současný stav má to původního záměru ještě daleko.

Dokument Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek – greenways Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně o nich hovoří například takto (úryvky z dokumentu):

Sportovně rekreační trasy pro cyklisty, pěší, in-line bruslaře, vozíčkáře a další nemotorové uživatele. Jsou řešeny jako samostatné smíšené stezky pro pěší a cyklisty nebo jsou vedeny po polních nebo lesních cestách a účelových komunikacích. Cílem je nabídnout trasy s kvalitním zpevněným povrchem umožňujícím celoroční využití, doplněné stromovou zelení, doprovodným mobiliářem, orientačním značením, informačními body, a dle místních podmínek veřejným osvětlením.

Zelená stezka vždy existuje jako samostatná komunikace nebo trasa vyznačená samostatným nezaměnitelným značením v terénu i v mapách. Zelená stezka má směrové značení v terénu podle možností doplněné dalšími prvky informačního systému (mapy, interpretační panely) a vybaveností pro uživatele, jako jsou odpočívadla, stojany pro kola, mobiliář pro sport a další.

V Českém údolí se už tehdy počítalo s vedením jedné z hlavních Greenways:

Trasa Praha – Plzeň – Regensburg: Na prvním místě je třeba jmenovat cyklistickou trasu č. 3, která je součástí trasy Praha – Plzeň – Regensburg. Pro vedení této trasy městem je velmi vhodná trasa podél Radbuzy a navazující trasa podél Mže v úseku soutok s Radbuzou – areál sv. Jiří. (pozn: v současné době je CT3 vedena jinudy – uhýbá přes Tyršův most na Výsluní; na druhou stranu od té doby přibyl Škodaland, kam na kole také směruje dost lidí)

Greenways I. kategorie: Kvalitní asfaltový nebo betonový povrch, veřejné osvětlení, doprovodný mobiliář, ozelenění jednostrannou nebo oboustrannou alejí, kvalitní údržba trasy i okolí.

Za (zamýšlený) projekt Greenways mimochodem obdržela různé pochvaly a ocenění. Více o Greenways například zde na webu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Naše žádost o doznačení smíšené stezky v Českém údolí

Pokusili jsme se tuto „drobnost“ napravit – úsek fakticky existuje, je používám zamýšleným způsobem, stačí doladit značení, město by si mohlo odškrtnout několik stovek metrů ve finální podobě, mapy by zobrazovaly o trochu spojitější fialový úsek a projíždějícím cyklistům by se něco málo zjednodušilo.

Naši žádost z 22.6.2020 si můžete stáhnout zde: Žádost o doplnění značení stezky v Českém údolí (samostatně řeší příjezd z jedné strany, druhé strany, lepší údržbu zeleně i přehlednější značení průjezdu volnočasovým prostorem).

Zamítavý názor Správy veřejného statku

Bohužel, 14.8.2020 jsme se dočkali této odpovědi:

 

Dobrý den,

Vaši žádost jsme posoudili s tímto výsledkem:

Stávající dopravní značení je v Českém údolí více než 15 let a po celou tuto dobu nebyla tato lokalita nikdy hodnocena jako nehodová.

České údolí je cyklisty často využívané a to nejen trasa mezi Tyršovým mostem a Klatovskou (u mostu přes železniční trať), ale i propojení mezi Borským parkem a Výsluním (s využitím lávky přes Radbuzu) a cyklisté jezdí i podél řeky k přehradní hrázi. Vámi navrhované úpravy dopravního značení řeší trasu Tyršův most – Klatovská (opomíjím, že osazení C9a pod B11 není možné), ostatní směry jízdy jsou ale potlačeny.

Naším cílem je i nadále umožnit cyklistům jízdu ve všech jimi využívaných směrech a proto považujeme stávající dopravní značení za vyhovující. Dopravní značka C9b nezakazuje cyklistovi pokračovat v jízdě (to by zde musela být např. C7a nebo C14 „Cyklisto sesedni s kola“), cyklista může legálně jet po účelové komunikaci. Stejně tak může vjet na komunikaci se zákazovou značkou B11.

Vzájemný vztah chodců a cyklistů vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, který účastníkům provozu ukládá povinnost chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.

Závěr: stávající dopravní značení považujeme za vyhovující. Vámi navrhované změny by podle našich zkušeností vedly k nevraživosti mezi chodci a cyklisty, protože chodci by získali pocit, že cyklisté se smějí legálně pohybovat pouze po trase Tyršův most – Klatovská (a zpět).

S pozdravem
XXXXXXXX XXXXXXX
Úsek dopravního inženýrství
Správa veřejného statku města Plzně

 

Měnit se tedy nic nebude. Alespoň ne dle námi navrženého.

My samozřejmě víme, že značka konce stezky pro cyklisty není zákazem vjezdu. Doposud jsme ale uvažovali tak, že cílem plzeňských stezek (ať už Greenways nebo jakýchkoliv jiných) je nejen souvislá infrastruktura, ale i spojité dopravní značení – tak, aby cyklista opravdu mohl projet nejen pohodlně, ale i bez hledání cesty a přemýšlení kudy.

Je dobře, že tento úsek není nehodový. Bohužel pokud se tam nějaký problém stane, bude velmi problematické podle nynějšího značení určit, zda se stal na chodníku nebo na vozovce, zda nebral ohledy jeden nebo druhý. (Podle vyjádření SVS je tedy „asfaltový prostor“ v Českém údolí nutno chápat jako vozovku, na kterou mají motorová vozidla zákaz vjezdu.)

Další možnosti

Z další komunikace potom vyplynulo, že by možná přicházelo v úvahu „žluté značení“, tedy označit cyklistům směr trasy. To ale nijak neřeší situaci v místě, kdy cyklista projede koncem smíšené stezky a nemusí mu být zřejmé, do jakého prostoru se dostal.

Nezdá se nám ani odůvodnění, že cyklisté mohou jezdit i jinými směry, a tak neoznačíme ani ten hlavní, kryjící se s 10+ let plánovanou Greenway. Takhle by se dalo zdůvodnit nevyznačení jakékoliv stezky kdekoliv po městě 🙁

Budeme dál sledovat, jestli se na místě něco změní.

Máte další nápad, jak toto místo vylepšit? Nebo více o jiném „nedoladěném“, zmatečném nebo vyloženě problematickém místě v Plzni? Tady je pár tipů, co s tím můžete dělat.