Rubriky
Komunikace s městem

Výzva městu Plzni a náměstkovi pro dopravu 2023

Posun v oblasti cyklodopravy v Plzni je dle našeho názoru pomalý, tato výzva městu vybízí k rychlým krokům. Dole je možné tuto výzvu podpořit podpisem (na webu elektronicky), případně do 15. 3. 2023 sbíráme podpisy v Družbě (Riegrova ul.) a BikeHeartu (Štruncovy sady).

My, níže podepsaní Plzeňané a Plzeňanky, chceme prostřednictvím této výzvy upozornit na důležité body a problémy týkající se městské cyklistiky v Plzni. Důležitost městské cyklistiky a její plnohodnotnost mezi ostatními druhy dopravy byla zmiňována v předchozích výzvách a je zmiňována v mnoha strategických dokumentech, ať už v těch závazných státních, krajských či v jiných.

Vzhledem k současné klimatické a energetické krizi si myslíme, že kolo může být součástí řešení některých problémů mobility. Řešením úspornějším na čas, prostor i energii a řešením zdravější pro lidi i město. A situaci okolo pandemie Covidu vnímáme také jako ukázku vnímáme rozvoj městské cyklistiky jako důležité pro splnění tohoto cíle a pro udržitelný a bezpečný rozvoj města.

Město Plzeň se zavázalo zvýšit podíl cyklodopravy na 7% v roce 2030 (ze současných 3%).

Navrhujeme zvýšit investice do rozvoje cyklistické infrastruktury v Plzni, aby se mohla stát ucelenou a efektivní alternativou k automobilové dopravě.
Zároveň upozorňujeme na problémy některých cyklotras a dalších problémových míst v plzeňské cyklistice, které vnímáme jako překážky pro rozvoj městské cyklistiky. Apelujeme na představitele města, aby tyto problémy řešili s cílem zlepšit bezpečnost a pohodlí plzeňských cyklistů a splnit cíl zvýšení podílu cyklodopravy. Považujeme za důležité začít s opatřeními co nejdříve a dělat i dočasná a provizorní řešení byť zpočátku nedokonalá.

Děkujeme a těšíme se na pozitivní kroky směrem k rozvoji městské cyklistiky v Plzni.

Níže přikládáme seznam opatření a akčních kroků, které máme za to, že pomohou mikromobilitě v Plzni:

Co je snadné a hodně pomůže

cyklista5
 • Město Plzeň by mělo budovat předřadná stání na křižovatkách. Dávají vědět, že lidé na kolech jsou běžnou součástí dopravy a pomáhá jejich bezpečnosti na křižovatkách. 
 • Město Plzeň by mělo propagovat mikromobilitu / pohyb na kole městem jako normální a efektivní pohyb po městě. Pro Plzeň je to výhodné: více lidí bez aut znamená méně zácp a nároků na infrastrukturu. 
 • Představitelé města by měli jít osobním příkladem: “na kole na radnici” a to nejen náměstek pro dopravu, který by měl znát všechny druhy dopravy z vlastní zkušenosti ale i členové rady, primátor a zastupitelé.
 • Město Plzeň se může spolu s námi ze spolku Plzeň an kole chopit spolupořádání květnové výzvy Do práce na kole, která propaguje udržitelnou mobilitu. 
  • Komunikuje DPNK k široké veřejnosti a podpory města cyklodopravě.
  • Podpoří akce “na triko”, které jsou součástí výzvy (vstupné do bazénu nebo na věž zdarma pro účastníky výzvy atd.).
  • Propaguje mezi svými zaměstnanci a zaměstnanci městských organizací a firem.
 • Město by mělo posílit SVS cyklo oddělení a vyčlenit lidi jen na cyklo a pěší. Se současným součtem úvazků (cca 1,5 FTE) není možné čekat rychlejší posun v oblasti infrastruktury pro mikromobilitu.
 • Měla by probíhat pravidelná obnova (především vodorovného) dopravního značení, tak aby pomohla lepší čitelnosti dopravního prostoru.
 • Město Plzeň by mělo provést velká revize “drncání” (nášlapů) na páteřních stezkách a jejich rychlé řešení. 
 • Cyklosčítání (běží projekt na SIT) a měření modal split – automaticky a ne jen pár dní v intervalu let. Teprve na základě dat se můžeme kvalifikovaně rozhodovat.
 • Městská policie by měla aktivně řešit nelegální parkování na chodníku a cyklostezkách a proběhne automatizace pokut. 
 • Město a kraj bude pravidelně školit řidiče MHD a Arriva o chování se k cyklistům, koloběžkářům a dalším menším dopravním prostředkům.

Co je výzva

cyklista1
 • Město Plzeň by mělo stanovit další cykloobousměrky všude, kde je to možné a automaticky je dělat u nově vznikajících jednosměrek (viz TP 179 6.4.1).
 • Vznikne podpora  bikesharingu, ideálně v podobě provozované PMDP, kde má město plnou kontrolu nad kvalitou a cenou služby.
 • Proběhne umístění všech stojanů, které SVSMP má připraveny. Již začalo, ale zatím probíhá jen velmi pomalu.
 • Pořizování cyklo boxů na konečných MHD a dalších významných uzlech, alternativně stojany s kamerovým dohledem. Začátky odkládání kol ve veřejném prostoru jsou těžké, pojďme to z pohledu uživatele udělat co nejbezpečnější. 
 • Město Plzeň by mělo budovat cyklostojany (a koloběžkostojany) u škol ať se můžou děti/studenti sami dopravovat do školy.
 • Město by mělo obnovit povrch páteřních cyklotras ať jsou zase hladké, na některých místech  (u pivovaru směr Doubravka; za rondelem směr Lochotín atd.)
 • Plzeňské cyklostezky budou nepřerušované výjezdy z vrat a bočních ulic. Normy to umožňují, podpořme plynulou jízdu!
 • Město Plzeň zajistí automatické prostřihávání cyklostezek a jejich úklid v zimě (hlavní tahy by řešil Magistrát a ne městské obvody). Údržba stezek by měla být standardně plánovaná.
 • Barevné zvýraznění cyklostezek, křižovatek, křížení s chodci či jiných kritických míst by mělo být standardem a ne výjimkou. 

Co je aspirující na opravdovou změnu

cyklista3
 • Domluvit schůdnou cestu s Odborem dopravy a Dopravní policií, jak v Plzni dělat kvalitní cyklo: je třeba sladit stezky s TP179 a sladit se zbytkem ČR, abychom neměli pocit, že za Plzní prochází státní hranice a platí jiná pravidla než ve zbytku republiky.
 • Město vybuduje na důležitých “rychlých” trasách cyklopruhy v hlavním dopravním prostoru, které budou chráněny sloupky nebo jinak oddělené od ostatního provozu.
 • Stezky podél hlavních ulic jsou průběžné (ve stylu Vídeň / Berlín / Regensburg / Kraków) a mikromobilita tak nemusí dávat přednost na každé vedlejší odbočce.
 • Město bude mít komunikační městskou strategii udržitelné dopravy a bude ji aktivně naplňovat.
 • Město propojí současné stezky (byť provizorně cyklopiktokoridory či jinými rychlými řešeními) do logických tras, aby nenastávalo tolik časté vymizení stezky na křižovatkách.
 • Město Plzeň přemení oddělení SVS Cyklo v Agenturu mobility (příklad Vídeň https://www.mobilitaetsagentur.at/): vymaní ze struktur Správy veřejného statku, dá volnější ruce a více prostředků.
 • Lepší provázání cyklo a MHD ať již stojany a bikesharingem na hlavních přestupních uzlech, nebo přepravy kol-koloběžek.

Pro obecně přívětivější město

cyklista2
 • Město Plzeň by mělo budovat “zásobování reserve” parkovací místa pro auta ať chodcům nepřekáží na chodnících a umožníme legální zásobování.
 • Město Plzeň by mělo se naučit používat sloupky proti špatnému parkování jako běžné opatření (rohy křižovatek, výjezdy cyklo a před přechody), šetří čas a kapacitu městské policie a kultivují prostředí.
 • Město Plzeň by mělo rozšiřovat placené zóny parkování. Jen toho, co není úplně zdarma si vážíme a používáme uvážlivě.
 • Město Plzeň by mělo rozšiřovat Zóny 30. Centrum města by mělo být celé jako zóna 30, stejně tak jako všechny rezidenční oblasti. Měly být jasně označené vodorovným značením a retardéry na vjezdu do zóny.
 • Město Plzeň by mělo dělat delší zelené pro chodce – každá vteřina se počítá a každá vteřina snižuje stres těch, kteří přecházejí.
 • Město Plzeň by mělo přestat rušit přechody a naopak aktivně podporovat vznik nových.
 • Město Plzeň by mělo rozšířit projekt Školní ulice bez aut i na další ulice kolem škol.
 • Při všech návrzích se dívejme se na město očima dětí a starých lidí. To jsou ti nejzranitelnější a když bude město přívětivé pro ně, bude přívětivé pro všechny.

Data z formuláře budou využita pouze pro validaci podpisů a předána náměstkovi pro dopravu Alešovi Tolarovi.

[civist src="https://widget.civist.cloud/?api_url=https%3A%2F%2Fapi.civist.cloud%2Ft%2Fb7b023a1-d85f-40a9-95db-db4575f73e93%2F#/RW1iZWRkaW5nOjg0ZWIzOWZjLTNhNWEtNDY5Ni04YmE0LWM0ODU2ZWE3MTIxNQ=="]