Do práce na kole 2014

V květnu 2014 se v Plzni uskuteční již druhý ročník celostátní kampaně na podporu městské cyklistiky – Do práce na kole. V Plzni pro kampaň připravují iniciativa Plzeň na kole (FB) a Centrum pro životní prostředí a zdraví (FB), celostátním koordinátorem je Auto*Mat (FB). Hlavním cílem této kampaně je propagace cyklistiky jako ekologicky a sociálně plnohodnotného způsoby dopravy.

Přihlaste sebe a svůj tým na www.dopracenakole.net. Přihlašování probíhá do 30. dubna! 4. května!

V loňském, prvním plzeňském ročníku se do soutěže zapojilo na 200 lidí v celkem 65 týmech. Ročník 2014 si klade ambici překonat počty z prvního ročníku, přiblížit radost z jízdy na kole opět většímu počtu Plzeňanek a Plzeňanů a upozornit na cyklodopravu jako platnou součást dopravy ve městě. A k tomu všemu dopřát zúčastněným příležitost k vzájemnému soutěžení a setkání.

Soutěž bude probíhat v měsíci květnu, přihlašovat se bude možné do konce dubna. Veškeré informace včetně přesných pravidel soutěže budou zveřejněny v dostatečném předstihu před zahájením soutěže na stránkách iniciativy Plzeň na kole na webu (www.plzennakole.cz/dopracenakole), na Facebooku (www.fb.com/plzennakole) a v e-mailovém zpravodaji (www.bit.ly/ZpravodajPnK).

Dotazy či nabídky podpory či zapojení neváhejte směřovat na [email protected].

Pro představu o loňském ročníku můžete navštívit stránku www.plzennakole.cz/dopracenakole2013.